1/2024

Konference Povinnosti v podnikové ekologii II. proběhla za velkého zájmu odborné veřejnosti

| autor: TZ Verlag Dashöfer0

Konference Povinnosti v podnikové ekologii II. proběhla za velkého zájmu odborné veřejnosti

Konferenci pořádala redakce odborného portálu ENVIprofi.cz provozovaného nakladatelstvím Verlag Dashöfer. Odborným garantem a moderátorem akce byl Ing. Petr Šulc, výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Konference se účastnila stovka podnikových ekologů z celé ČR.

Legislativní změny a jejich dopady do praxe

Úvodní blok patřil legislativě v podání zástupců MŽP. Nejdříve JUDr. Libor Dvořák představil změny, které přinesla novela stavebního zákona a zákona EIA. Na něj navázal Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl s novinkami týkajícími se odpadových zákonů a jejich prováděcích předpisů.

Jak poznamenal, zdrojem největších nejasností je v současnosti elektronický systém ohlašování nebezpečných odpadů (SEPNO), který má být spuštěn 1. ledna 2018, ale přitom ani ve druhé polovině listopadu, kdy se akce konala, nikdo z přítomných nedokázal říci, co přesně bude přechod na tento systém obnášet.

konf.1.jpg

Chemické legislativě, respektive nařízením REACH, CLP a konkrétně pak pravidlům pro označování chemických látek a bezpečnostním listům, věnovala svou přednášku Ing. Hana Krejsová.

Blok České inspekce životního shrnul nejčastější pochybení

Druhý dopolední blok proběhl v podání tří zástupců České inspekce životního prostředí a zaměřil se na nejčastěji zjišťovaná pochybení na jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí v podnicích. U původců odpadů to v letech 2016 a 2017 podle Ing. Lukáše Kůse bylo nepodání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, chyby v ročním hlášení nebo nevedení průběžné evidence.

konf.2.jpg

Z výsledků kontrolní činnosti v oblasti nařízení REACH vyplynulo jako nejčastější porušení neoznámení nebo špatné oznámení směsi, uvedl RNDr. Oldřich Jarolím. Na kontroly prodeje chemikálií na internetu a chybné nebo zcela chybějící značení jejich nebezpečnosti pak upozornil Mgr. Martin Marko.

Odpoledne věnované praxi

Jako první po obědě vystoupila Ing. Pavla Jirůtková z agentury CENIA s přednáškou o hlášení do ISPOP. V ní se zaměřila na podání a automatickou autorizaci hlášení, kontrolu podaných hlášení, správu účtu ISPOP a registraci provozoven. Na závěr avizovala změny pro ohlašování v roce 2018.

Vodnímu hospodářství ve světle legislativy v EU i ČR se ve své přednášce věnoval Ing. Ondřej Beneš ze společnosti Veolia ČR a.s. Zdůraznil, že i v podmínkách tlaku na optimalizaci nákladů a řady dalších omezení lze dodržovat principy společenské odpovědnosti firem (CSR) a předcházení znečišťování životního prostředí. 

V případových studiích, které následovaly, pak představil nové trendy a technologie v omezování znečištění odpadních vod a optimalizace úpravy a recyklace vody.

konf.3.jpg

Na závěr celé konference představil vizionářský koncept plně implementovaného oběhového hospodářství, kdy je maximum odpadů v celém systému zpětně využíváno, Dipl. Ing. Zdeněk Horsák ze společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. a na něj konkrétním příkladem aplikace oběhového hospodářství v praxi navázala Bc. Jana Turková ze ŠKODA AUTO a.s.

Shrnutí

II. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii skončil podle ohlasů jasným úspěchem. Je zřejmé, že si konference postupně buduje jméno významné oborové události a ustavuje se jako významná platforma pro setkávání prakticky zaměřených odborníků na oblast ochrany životního prostředí a podnikové ekologie.

Již nyní si můžete poznamenat termín konání III. ročníku: 20. listopadu 2018. Podrobnosti a průběh příprav Povinností v podnikové ekologii III můžete sledovat na www.kursy.cz/PPE18kde naleznete také registrační formulář pro registraci k účasti.

Na konferenci jsme největší poptávku zaznamenali po konkrétních informacích o elektronickém způsobu ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Nikdo z přítomných je však nedokázal poskytnout, protože systém SEPNO je stále ve fázi příprav.

Spuštění systému se očekává k 1. lednu 2018. Po jeho spuštění již bude možné seznámit širší veřejnost se všemi náležitostmi elektronického ohlašování NO.

Chystáme proto na 9. 1. 2018 v Praze a 16. 1. 2018 v Brně semináře, kde budou také shrnuty první poznatky a zkušenosti s provozem tohoto systému. Na seminář se můžete přihlásit ZDE.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP