4/2022

Konference Chemická legislativa 2022

| autor: Pavel Mohrmann0

DSC_1534.JPG
zdroj: redakce

I letošní ročník byl poznamenán probíhající pandemií. Přes to se pořádající společnosti REGARTIS podařilo kombinací prezenční i online částí oslovit přes 60 hostů.

Úvodní slovo si vzal ředitel SCHP ČR Ivan Souček. Zmínil se mimo jiné i o tom, že od roku 1990 došlo k úspoře emisí do roku 2019 o 55 %: „tím jsme vlastně v souladu s balíčkem fit fo 55. Navíc narostla výroba, což znamená, že absolutní efekt je daleko vyšší."

Chemický průmysl je velice náročný na spotřebu energie, to že ceny stoupají znamená že klesá ziskovost a projeví se to v mnoha směrech, vč. investic do oboru.

"Svaz zastupuje většinu chemického průmyslu v Česku. Naše stanoviska jsou důležitá a je k nim přihlíženo státní zprávou při tvorbě nové legislativy," řekl Ivan Souček.

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, Jana Kozmíková z Odboru průmyslové ekologie, seznámila přítomné s nově zařazenými látkami na Kandidátský seznam. Zápisů je celkem 223 a 17. 1. tohoto roku na seznam byly připsány další 4 látky.

Jana Kozmíková dále zmínila několik projednaných látek podléhajících povolení v rámci přílohy XIV nařízení REACH, která obsahuje 54 látek pro uvádění látek na trh a určitá použití.

Taťjana Kolesniková, ministerský rada z MŽP, seznámila účastníky s činností rady ECHA v roce 2021. Celý minulý rok na všech jednání ECHA rezonovalo přezkum strategie agentury. Hosté konference byly seznámení s novinkami: Práce na skupinách látek – seskupení, Omezování, připravují se látky v „plenkách, olovo v munici nebo v rybolovu atp.

S činností výboru pro posuzování rizik (RAC) seznámil přítomné Marián Rucki ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Zaměřil se na harmonizovanou klasifikaci olova. Pozastavil se nad tím, že se olovo klasifikuje ve dvou jeho formách: práškové a masivní. Dvě formy jsou velkým otazníkem, protože prášková z podstaty má vyšší toxicitu.

Komplexní činnost Svazu chemického průmyslu ČR za uplynulý rok představila Alena Krejčová ze SCHP ČR. Vyzdvihla spolupráci s CEFIC, činnost v jednotlivých pracovních skupinách. Pak zdůraznila jejich činnost na tvorbě legislativy prostřednictvím důsledné tvorby připomínek apod. Nejhlavnějším bodem přednášky ovšem byla implementace chemické strategie, o které následně poznamenal Karel Bláha z Ministerstva životního prostředí: „O implementaci chemické strategie se již delší dobu hodně hovoří, ale neudělalo se zatím vůbec nic.“

Podrobněji se budeme věnovat jednotlivým přednáškám v dalších textech.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM