1/2024

Komise žaluje Slovensko kvůli skládkám odpadů. Ministerstvo se tomu snažilo předejít

| autor: Martina Jandusova0

4607791265_84c0bf5c23_c
zdroj: flickr.com

21 slovenských skládek nebylo rekultivováno a uzavřeno dle požadavků směrnice. Slovensku za to hrozí vysoké sankce.

Nesoulad se směrnicí

Evropská komise postoupila Evropskému soudnímu dvoru spor se Slovenskem, které nerekultivovalo a neuzavřelo několik skládek, ačkoliv to požaduje směrnice o skládkách odpadů (směrnice 1999/31/ES).

Podle uvedené směrnice by mělo být v Evropě prováděno pouze bezpečné a kontrolované skládkování. Stanovují se v ní normy na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, před negativními účinky zpracování a zneškodňování odpadu na skládkách. Zaměřuje se na prevenci nebo co největší omezení negativních účinků skládkování odpadu, zejména pokud jde o povrchové vody, podzemní vody, půdu, ovzduší a lidské zdraví, a to zaváděním přísných technických požadavků na odpad a skládky.

Členské státy měly podle směrnice uzavřít staré skládky do 16. července 2009. Výjimku měly případy, v rámci kterých byl rozhodnutím příslušného orgánu povolen další provoz dané skládky na základě přiměřeného plánu úpravy. V něm mělo být vysvětleno, jakým způsobem budou splněny požadavky směrnice.

Skládky musí být před uzavřením rekultivovány, aby se zajistilo, že nezpůsobí žádné významné nepříznivé účinky. Za definitivně uzavřené je lze považovat až poté, co příslušný orgán provede závěrečnou kontrolu na místě, posoudí všechny dokumenty předložené provozovatelem a schválí uzavření a rekultivaci,“ uvádí Komise.

21 nevyhovujících skládek

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP