1/2024

Komise schválila český režim státní podpory pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

| autor: Tisková zpráva Evropské komise0

Komise schválila český režim státní podpory pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

Česká republika oznámila Komisi režim podpory v listopadu 2016. Režim podporuje výrobu elektřiny ve vysoce účinných zařízeních kombinované výroby tepla a elektřiny uvedených do provozu v období od ledna 2016 do prosince 2020.

Celkový rozpočet režimu ve výši 420 milionů eur je financován jednak z příplatku vybíraného od spotřebitelů elektřiny, jednak z příspěvků ze státního rozpočtu ČR.

Provozovatelé zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v rámci režimu obdrží fixní příplatek k tržní ceně elektřiny. Aby se náklady státu udržely na minimu, bude tento příplatek ve vztahu k hlavním nákladovým položkám každoročně aktualizován.

Vysoce účinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla napomáhá zvyšovat energetickou účinnost, snižovat emise CO2 a vede k vyšší úrovni ochrany životního prostředí.

Komise uznala, že opatření napomůže České republice dosáhnout cílů v oblasti životního prostředí a změny klimatu do roku 2020 v souladu s cíli EU. Režim zároveň zamezí nepatřičnému narušení hospodářské soutěže, neboť bude výhodný pro řadu různých subjektů na trhu.

Souvislosti

Pokyny Komise pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky z roku 2014 umožňují členským státům za určitých podmínek podpořit výrobu elektřiny z kogeneračních zařízení.

Komise nedávno přijala řadu dalších režimů podpory České republiky v oblasti energetiky, které jsou zaměřeny na vyšší ochranu životního prostředí. Konkrétně se jedná o podporu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (SA.40171), podporu pro vodní elektrárny (SA.43182) a podporu pro malé bioplynové stanice (SA.43451).

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění tohoto rozhodnutí zveřejněno pod číslem SA.45768 v rejstříku státních podpor (State Aid Register) na internetových stránkách věnovaných hospodářské soutěži.

Informace o nových rozhodnutích týkajících se státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie lze také nalézt ve specializovaném elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA