2/2023

Komise schválila českou státní podporu vodní energie a bioplynu

| autor: Evropská komise0

Komise schválila českou státní podporu vodní energie a bioplynu

V září 2015 oznámila Česká republika plán podpořit provozovatele malých vodních elektráren s výkonem do 10 MW. Na toto opatření chce vyčlenit celkem 218 milionů Kč.

V říjnu 2015 pak ČR ohlásila záměr podpořit bioplynové stanice s výkonem do 0,5 MW. Tato zařízení budou vyrábět teplo spalováním bioplynu, který bude z nejméně 70 % pocházet z vedlejších živočišných produktů, statkových hnojiv a biologicky rozložitelného odpadu. Na toto opatření je určeno celkem 522 milionů Kč.

Obě opatření pomohou rozvinout zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a posunou Českou republiku blíže ke splnění jejích cílů v oblasti obnovitelné energie na rok 2020.

Komise opatření posoudila podle pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky („pokyny“), které členským státům umožňují podpořit za určitých podmínek právě výrobu obnovitelné energie.

V souladu s pokyny budou vodní elektrárny o výkonu přes 0,5 MW dostávat podporu formou příplatku k tržní ceně, kdežto zařízením s nižším výkonem budou vypláceny garantované výkupní ceny. Pokud jde o bioplynové stanice, bude mít podpora ve všech případech podobu pevného příplatku za vyrobené teplo.

Oba programy podpory minimalizují riziko, že bude v důsledku veřejného financování narušena hospodářská soutěž. Zajišťují totiž, aby uvedené platby nepřesahovaly minimum nutné k dosažení cílů programů.

Souvislosti

Podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie má ČR pokrýt do roku 2020 obnovitelnými zdroji 14 % své hrubé spotřeby elektřiny. Očekává se, že program podpory bioplynu pomůže zemi splnit i její cíl omezit skládkování biologicky rozložitelného odpadu podle směrnice o skládkách odpadů.

Příslušná rozhodnutí Komise budou poté, co z nich budou odstraněny případné důvěrné údaje, zveřejněna v rejstříku státních podpor na internetových stránkách pro hospodářskou soutěž pod čísly SA.43182 (podpora malých vodních elektráren) a SA.43451 (podpora bioplynu). Nová rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie jsou uvedena rovněž v elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP