Reklama

10. 12. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Komentář MPO k výsledkům zahraničního obchodu za říjen 2016

„Zahraniční obchod se zbožím zahájil poslední čtvrtletí roku 2016 přebytkem obchodní bilance, vyšším než před rokem. Tento povzbudivý výsledek mírně devalvuje skutečnost, že kromě dovozu klesl v říjnu již podruhé v řadě také vývoz."

"Nicméně říjnová bilance 47,4 mld. Kč je pátou nejvyšší v letošním roce, díky tomu, že se prohloubil hlavně meziroční pokles dovozu. Vývozy podporuje vysoký přebytek bilance se stroji a dopravními prostředky, spolu s další poklesem deficitu bilance obchodu s chemikáliemi a surovinami.

Exporty jsou tedy stále taženy hlavně vývozem automobilů, avšak zahraniční poptávka začala mírně polevovat. Stejně tak se postupně vytrácí efekt uvolněných domácích měnových podmínek prostřednictvím oslabeného kurzu koruny.

I tak má zahraniční obchod se zbožím v tomto roce nakročeno k dalšímu úspěchu v podobě rekordní bilance, který zatím podporuje stabilní zahraniční poptávka i stabilní optimistické výhledy mezi nákupními manažery.

Podle předběžných údajů ČSÚ bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (v b. c.) v říjnu skončila přebytkem 15,5 mld. Kč, který byl oproti říjnu 2015 o 0,3 mld. Kč vyšší. Vývoz se snížil meziročně o 4,9 % na 282,1 mld. Kč, dovoz o 5,3 % na 266,6 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU vykázala přebytek 52,6 mld. Kč, meziročně však o 3 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se snížil o 2,5 mld. Kč na 35,4 mld. Kč.

Podle předběžných údajů bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí (v b. c.) v říjnu skončila přebytkem ve výši 47,4 mld. Kč, o 1,3 mld. Kč meziročně vyšším. Celkový vývoz (zboží opouštějící území ČR) s objemem 341,3 mld. Kč se však meziročně snížil o 6,5 %, rychlejším tempem o 7,8 % na 293,9 mld. Kč ale klesl dovoz (zboží vstupující na území ČR).

Z komoditního hlediska hodnotově jednoznačně nejvýznamnější položkou (192 mld. Kč) je stále vývoz strojů a dopravních prostředků, který však v říjnu prohloubil zářijový pokles, tentokrát meziročně o 13,8 mld. Kč.

Klesl zejména vývoz telekomunikačních zařízení (o 5,2 mld. Kč), výpočetní techniky (o 3,8 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,1 mld. Kč). Vzrostl pouze vývoz strojů a zařízení k výrobě energie (o 0,7 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 0,2 mld. Kč).

Stroje a dopravní prostředky jsou také hodnotově nejvýraznější položkou na straně dovozů (134 mld. Kč), ale jejich dovoz klesl meziročně o 15,1 mld. Kč. Snížil se především dovoz výpočetní techniky (o 5 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 2,4 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,3 mld. Kč).

Mírně se zvýšil pouze dovoz ostatních dopravních a přepravních prostředků (o 10,7 mil. Kč),“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro Evropskou unii a zahraniční obchod Vladimír Bärtl.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372