Reklama

29. 12. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: INISOFT, s.r.o.

Katalog odpadů a nová kategorie odpadu N/O pro označení vyloučení jeho nebezpečných vlastností

Od 1. 4. 2016 platí k zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech nová vyhláška č. 93/2016 Sb. „Katalog odpadů“. Tato vyhláška mj. přináší i změnu v evidenci odpadů. Odpady zařazené podle Katalogu jako nebezpečné se na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů označují v položce kategorie textem N/O. Co to v praxi přináší?

Před touto legislativní změnou existovala kategorie pro ostatní odpady „O“ a nebezpečné odpady „N“. Dále pak Katalog odpadů taxativně uváděl kategorii „O/N“, což v praxi představuje odpady, které mají alespoň jednu nebezpečnou vlastnost, ale v katalogu odpadů pro ně není samostatné katalogové číslo s nebezpečnou kategorií.

U nově zavedené kategorie N/O se nabízí otázka, proč toto nové označení vzniklo? Odpovědí může být, že kontrolní orgány a státní správa získají snadno přehled o tom, které odpady byly přeřazeny z kategorie „N“ do „O“. Zároveň to má jistě význam při získávání přehledů o množství odpadů podle kategorie.

Pojďme se na to ale podívat z praktického pohledu. Z jakého důvodu požaduje původce nebo oprávněná osoba vyjmutí nebezpečných vlastnosti odpadů? Obvykle je to proto, že náklady spojené se zpracováním nebezpečných odpadů jsou výrazně vyšší než u ostatních odpadů. A to ať už za samotné odstranění, tak za jejich dopravu, protože přepravní vzdálenost u nebezpečných odpadů bývá delší, jelikož např. skládek typu S-OO je více než typu S-NO.

V nákladech se samozřejmě promítají výrazně i poplatky za ukládání odpadů. Při větším množství nebezpečných odpadů je pak samotný výdaj za hodnocení nebezpečných vlastností (HNVO) zanedbatelný.

Pokud tedy HNVO dobře dopadne a je vydáno osvědčení, musí se v průběžné evidenci i v ročním hlášení uvádět správně kategorie N/O a u záznamů představujících produkci (kód nakládání A00) se ještě musí vyplnit číslo vydaného osvědčení.

Legislativa je zde celkem srozumitelná. Stejně tak důvody k HNVO. Jak tedy v praxi vzniká problém?


Jedním z příkladů může být převzetí odpadů na skládce. Skládka se provozuje v režimu IPPC. Většinou platí, že žádný provozovatel skládky typu S-OO (pro ostatní odpady), mimo odpadů s obsahem azbestu, nepočítá s tím, že by přijímal takové odpady (katalogová čísla), které jsou podle Katalogu odpadů s kategorií „N“.

V důsledku takový odpad raději nepřijme, anebo při převzetí použije v evidenci jiné katalogové číslo s kategorií „O“, ale to není správně, protože by měl zapsat do evidence takové katalogové číslo, které zvolil původce.

Pro vyřešení situace by provozovatel skládky musel požádat o změnu provozního řádu a nechat si rozšířit seznam odpadů (katalogových čísel), které bude do svého zařízení přijímat. Ale v režimu provozu zařízení se souhlasem dle IPPC to není jednoduché. Jednalo by se o podstatnou změnu (změna dotýkající se technologie), která je doprovázena podáním vyplněné žádosti. ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372