2/2023

K návrhu vyhlášky o technických požadavcích na stavby lze podávat připomínky

| autor: redakce0

K návrhu vyhlášky o technických požadavcích na stavby lze podávat připomínky

Návrh je předkládán z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva do vyhlášky o technických požadavcích na stavby.

(1) Odpadní vody z čerpacích stanic pohonných hmot, servisů a opraven motorových vozidel se upraví v souladu s normovými hodnotami tak, aby byla dosažena ochrana vod
před ropnými látkami požadovaná podle jiného právního předpisu27).

(2) Venkovní plochy čerpacích stanic pohonných hmot, servisů a opraven motorových vozidel, kde dochází ke skladování ropných látek a k jejich manipulaci, musí být nepropustné pro ropné látky a musí být vyspádovány do záchytných jímek se spodním odtokem
do kanalizace.

(3) U čerpacích stanic, servisů a opraven motorových vozidel se zřídí hygienická zařízení v souladu s příslušnými normovými hodnotami.

(4) Světlé výšky místností a prostorů v čerpacích stanicích, servisech a opravnách motorových vozidel jsou dány normovými hodnotami.

(5) Větrání čerpacích stanic, servisů a opraven motorových vozidel musí zajistit, aby koncentrace škodlivých látek v ovzduší nepřekročila normové hodnoty z hlediska ochrany zdraví i nebezpečí výbuchu.

(1) Běžné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípojkami v souladu s normovými hodnotami31).

(2) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami v souladu s normovými hodnotami31).

(3) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejnosměrný proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami kombinovaného nabíjecího systému v souladu s normovými hodnotami32).

(4) Venkovní vodíkové plnicí stanice vydávající plynný vodík používaný jako palivo v motorových vozidlech musí splňovat technické specifikace v souladu s normovými hodnotami33) pro dodávky plynného vodíku jako paliva.

(5) Vodíkové plnicí stanice musí používat algoritmy plnění paliva a vybavení, které splňují příslušné specifikace v souladu s normovými hodnotami33) pro dodávky plynného vodíku jako paliva.

(6) Přípojky pro motorová vozidla pro účely plnění plynného vodíku musí splňovat technické specifikace v souladu s normovými hodnotami34) pro propojovací zařízení pro plnění plynného vodíku do motorových vozidel.

(7) Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla, přípojky
a koncovky nádrží pro stlačený zemní plyn musí splňovat normové hodnoty35).

____________________

31) ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud.

32) ČSN EN 62196-3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud.

33) ČSN P ISO/TS 19880-1 Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: Obecné požadavky.

34) ČSN ISO 17268 Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel.

35) ČSN ISO 14469-1 Silniční vozidla – Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu – Část 1 : 20 MPa (200 bar) konektor.

ČSN ISO 14469-2 Silniční vozidla – Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu – Část 2 : 20 MPa (200 bar) konektor, velikost 2.

Termín připomínek: 9. 5. 2017 – 23. 5. 2017

Adresa připomínek: libuše.jechova@mmr.cz

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP