1/2024

Je vyhlášen nový státní program: EFEKT 2017 - 2021

| autor: Tisková zpráva MPO0

Je vyhlášen nový státní program: EFEKT 2017 - 2021

Státní program na podporu úspor energie, tedy "program EFEKT“, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Rozpočet programu na období 2017-2021 je minimálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně.

Po celé pětileté období budou podporovány investiční akce malého rozsahu (podprogram 1) a neinvestiční akce v podobě energetického poradenství, zavádění energetického managementu, přípravy energeticky úsporných projektů, akcí a dokumentů na podporu úspor energie (podprogram 2).

Program EFEKT bude nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity.

Žádosti se budou podávat on-line prostřednictvím webu www.mpo-efekt.cz cca od jara 2017.

První výzva je na aktivitu 2A - Energetická konzultační a informační střediska EKIS (více informací naleznete v samostaném článku). Uzávěrka přijímání žádostí je 31.12.2016. Žádosti o dotaci na EKIS 2017 se podávají klasicky v listinné podobě.

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS. Komplikované dotazy lze konzultovat s vyhlašovatelem na elektronické adrese efekt@mpo.cz.

Přesné znění podmínek a seznam povinných příloh k žádosti je v plném znění Programu EFEKT 2017-2021 (níže v části Přílohy ke stažení).

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP