Reklama

9. 5. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Je přeprava odpadu nezákonná?

Nedávno musel Soudní dvůr EU v rámci zodpovězení předběžné otázky položené maďarským soudem řešit, zda je přeprava odpadů provedená přes jiný hraniční přechod, než který byl oznámen a schválen příslušnými úřady, nezákonnou přepravou odpadů ve smyslu nařízení o přepravě odpadů. Článek vyšel v dubnovém vydání měsíčníku Průmyslová ekologie.

Nákladní vozidlo, které převáželo více než 8 tun odpadu spadajícího do tzv. „žlutého" seznamu odpadů, bylo kontrolováno na hraničním přechodu Nagylak, když se nažilo vstoupit na území Maďarska z Rumunska. Jelikož se jednalo o odpad z tzv. „žlutého" seznamu, podléhala tato přeprava odpadu postupu písemného oznámení a souhlasu otčených orgánů. Oznamovatel tento postup dodržel. 

Z dokladu o oznámení a ze souhlasů vyplývalo, že povolené místo vstupu na území Maďarska je přes hraniční přechod Ártánd (Maďarsko), který se nachází asi 180 kilometrů od Nagylaku, kde bylo vozidlo kontrolováno.

Kontrolovaná společnost prohlásila,že šlo o nedorozumění, když se řidič nákladního vozidla snažil vstoupit na území Maďarska na hraničním přechodu Nagylak, který se nachází blíže k jeho bydlišti. O změně směřování vozidla nebyly příslušné orgány ve smyslu čl. 17 nařízení o přepravě odpadů informovány.

V rámci řízení před maďarským správním orgánem, který uložil za porušení pokutu, a následně i soudem byla nastolena otázka, zda se má článek 17 odst. 1 nařízení o přepravě odpadů vykládat tak, „že přeprava odpadu, který byl uvedený v příloze IV tohoto nařízení, do země tranzitu přes jiný hraniční přechod, než je přechod uvedený v dokladu o oznámení a který byl odsouhlasený příslušnými orgány, se má považovat za podstatnou změnu v podrobnostech a nebo v podmínkách odsouhlasené přepravy podle tohoto ustanovení, a v případě kladné odpovědi, zda má skutečnost, že příslušné orgány nebyly informovány o této změně, že přeprava odpadu je nezákonná.

Soudní dvůr EU v dané souvislosti úvodem zdůraznil, že nařízení o přepravě odpadů stanovuje postupy a kontrolní režimy přepravy odpadu, které zohledňují potřebu zachovat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí a lidského zdraví. Proto je nutné přepravu odpadů předem oznámit, aby mohly úřady přijmout všechna potřebná opatření k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. 

Informace a podklady, které musí oznamovatel v rámci oznámení předložit, jsou taxativně vymezené v příloze II nařízení o přepravě odpadů. Na základě těchto informací a podkladů příslušné orgány vyhodnotí, zda souhlas s přepravou udělí, nebo jej ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372