Reklama

8. 6. 2017  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

Je nutné dělat rozumnou ekologii

Rozumná ekologie je ekologie, která nestaví vzdušné zámky.

Neterorizuje. Nezachází do extrému. Pouze vyvíjí tlak na základě ekonomicko - technologické reality a v žádném případě nezapomíná na fyzikální a chemické zákony.

Politická nařízení nemají v ekologii místo. Rozumná ekologie ví o zákonu zachování hmoty a ctí ho. Ví, že je nutné dobře hospodařit a využitelné v co největší míře využít, pokud to bude ekonomicky a technologicky reálné. Rozumná ekologie vytváří podmínky pro dobré hospodaření, kterému dnes říkáme oběhové hospodářství, vhodné prostředí.

Rozumná ekologie nevyřadí či neohrozí nesmyslnými opatřeními celá průmyslová odvětví. Pouze důsledně a především smysluplně směřuje k žádoucímu cíli. Pracuje s co největším počtem informací, protože chce být spravedlivá.

Má nadhled. Snaží se vidět dál. Nelže jiným ani sama sobě. Rozumná ekologie prostě není hloupá a stále se učí.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372