Reklama

26. 5. 2020  |  Publicistika  |  Autor: Martina Jandusová

Jakým způsobem se bude vypočítávat třídící sleva?

S novým zákonem o odpadech se objevuje i nový institut, který má být motivačním nástrojem pro obce, aby zvýšili podíl vytříděných odpadů. Tzv. třídicí sleva budí vášnivé diskuze, přestože dosud nebylo jasné, jakým způsobem se bude počítat.

Ministerstvo životního prostředí předložilo tezi výpočtu třídící slevy. Přesto, že finální podoba bude dopracována v rámci prováděcí vyhlášky, obce mohou již dnes zjistit, jaké odpady budou započítávány a mohou si spočítat úroveň třídění.

Návrh zákona o odpadech:

§ 102

(3) Komunální odpad, jehož původcem je obec, ukládaný na skládku před rokem 2030 s výjimkou nebezpečných složek se v příslušném kalendářním roce nezahrne do základu dílčího poplatku za ukládání využitelných odpadů, ale do dílčího základu poplatku za ukládání zbytkových odpadů, pokud obec v předminulém kalendářním roce vyprodukovala alespoň podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů uvedený v příloze č. 11 k tomuto zákonu. Výše podílu odděleně soustřeďovaných recyklovatelných odpadů se vypočítá způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Prováděcí právní předpis vymezí komunální odpady, které se započítávají do celkového množství komunálních odpadů a komunální odpady, které se započítávají jako odděleně soustřeďované recyklovatelné komunální odpady. Do výpočtu výše podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému.

(4) Výši podílu odděleně soustřeďovaných recyklovatelných odpadů vypočítá pro jednotlivé obce na základě hlášení podle § 91 odst. 3 ministerstvo. Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup každoročně do 30. září seznam obcí, které dosáhly podílu odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů uvedeného v příloze č. 11 k tomuto zákonu a na které se pro následující kalendářní rok vztahuje výjimka ze zahrnutí odpadů do základu dílčího poplatku za ukládání využitelných odpadů podle odstavce 3.

Příloha č. 11 k zákonu č…/2020 Sb.

Podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů z celkového množství komunálního odpadu podle § 102 odst. 3

...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372