2/2023

Jaké jsou nové úlohy IT v oblasti vodárenství?

| autor: Ing. Petr Šnyta, MBA, EG - Expert, s.r.o.0

Jaké jsou nové úlohy IT v oblasti vodárenství?

Byli jste se v poslední době projít v lese? Taky jste se divili, kde se ztratily ty studánky, potůčky, ale i velké potoky? A to nejen na jihu Moravy, ale i v Krkonoších!

Může to být krátkodobá změna, ale zřejmě se musíme připravit na delší suchá období respektive na extrémní výkyvy počasí. Vody si budeme vážit více a více a hospodaření s vodou bude mít větší opodstatnění. Nevíme, zda nás nečekají situace, které známe úplně z jiných krajin.

Proto i vodohospodářské společnosti musí přehodnotit své priority a činnosti včetně práce s daty a informacemi. Už to není jen o tom dodat vodu za každou cenu, vyfakturovat a zaúčtovat.

Samozřejmě tradiční agendy Zákaznického informačního systému budou dále dominovat (nějak ty peníze od zákazníků musíme dostat), ale je čas se zákazníky více komunikovat, sdělovat si informace a to oboustranně. Správné načasování akcí typu napouštění bazénů, omezení zalévání zahrádek pitnou vodou, odstávky částí vodovodního řádu bude muset být komunikováno v kratších časových intervalech.

IT k tomu dnes poskytují potřebné nástroje typu hromadné posílání SMS zpráv či klientské portály. Zde mohou mít zákazníci přehled nejen o uzavřených smlouvách, zaslaných fakturách, ale i o spotřebách a připravovaných změnách či omezeních.

Je to zároveň marketingový i osvětový nástroj, který mohou sdílet i příslušné obce. Odběratelé by měli mít i možnost zpětné vazby v podobě připomínek, námětů, případně provádět průběžné samoodečty.

Dalším aktuálním pojmem v IT procesech jsou Bilance vod, které řadíme pod Výrobní informační systémy. Zvýšená potřeba sledování čerpání, spotřeb vody a zejména ztrát umožňuje zde více investovat.

Je to především o dostatečném množství informací v potřebném členění a možnosti analýzy těchto dat s vyvoláním nápravných opatření. Samozřejmě se to neobejde bez odečtů dat z měřidel, která již mohou být stažena z řídicích a monitorovacích systémů (např. z vrtů, přečerpávacích stanic, úpraven vody apd.):

eg1.jpg

Nutností je i diverzifikované měření vody v distribuční síti. Máme na mysli nejen jednotlivé obce, lokality, ale i jednotlivé větve sítí a pak samozřejmě měření spotřeb na jednotlivých odběrných místech. Zde často ještě musí probíhat ruční odečty vodoměrů.

Nicméně i zde tradiční nástroje typu tužka, papír začínají nahrazovat smart phony, které pomáhají s identifikací měřicího místa, s bezprostřední validaci odečtu, s automatizovaným načtením do Zákaznického i Výrobního IS.

V případě moderních vodoměrů typu např. Kamstrup je zde i možnost osazení modulů pro provádění odečtů na dálku a jejich následné zpracování. To vše nám umožní provádět bilance vod ve stále menších časových řezech v souladu s následujícím základním schématem:

eg2.jpg

Pomocí vhodných aplikací typu eSADA pak máme přehled v hierarchickém členění jak po objektech (lokalitách), tak komoditách v různých časových řezech s možností číselné i grafické vizualizace:

eg3.jpg

Díky tomu pak můžeme analyzovat situaci komplexně jak v krátkých, tak historicky dlouhých časových intervalech:

eg4.jpg

Velkým regulátorem dodávek a spotřeb je cena dodávané komodity. Od toho se odvíjí i celkové objemy spotřeb. Je možné, že i u komodity typu voda se budeme setkávat v případě dodávek pro průmyslové podniky s pojmy typu denní maxima, kapacitní ceny apd. jako je to u jiných energetických komodit.

Určitě jsme v posledních letech dosáhli snížení celkové spotřeby vod respektive snížení ztrát vody během její distribuce investicemi do technické infrastruktury. Stále jsou však oblasti, kde nás to teprve čeká. Správa majetku (zařízení) je nepřetržitý proces.

Proto další ostře sledovanou IT oblastí jsou Servisní informační systémy, které slouží jednak pro pasportizaci zařízení (nejlépe v návaznosti na GIS) a jednak pro sledování stavu infrastruktury, plánování oprav a řízení prací.

eg5.jpg

SW firma EG - Expert, s.r.o. se dlouhodobě zabývá vývojem aplikací pro všechny zmíněné úlohy a výsledkem její práce je komplexní SWřešeníeSADA, které je určeno jak pro teplárenské, tak vodárenské společnosti.

eg7.jpg

Komplexnost řešení eSADA a sdílení dat jak v části výroby, tak v části spotřeba odlišuje tento produkt od podobných konkurenčních řešení.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP