Reklama

18. 6. 2020  |  Publicistika  |  Autor: Martina Jandusová

Jaká opatření proti suchu by se měla přijmout? Odpovídá MZe

V minulém týdnu se Českem prohnaly přívalové deště, které z části vytlačily z českého mediálního prostoru zprávy o suchu. Odborníci se však shodují na tom, že chvilkové deštivé počasí problém s vodou nevyřeší.

Voda, která naprší, z krajiny mnohdy odtéká a nemá ji co zadržet. I proto je třeba se ptát: „Která opatření bychom mohli udělat v co nejkratší době, abychom alespoň zpomalili blížící se patálie s vodou?“

Ministerstvo zemědělství

Aktivity Ministerstva zemědělství (MZe) v boji se suchem a nedostatkem vody směřují do dvou základních oblastí. První je zadržování vody v krajině, druhou vodohospodářská opatření, která primárně slouží pro zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou. Opatření je mnoho a vzájemně se doplňují. Je důležité, aby měly dlouhodobý efekt.

Zároveň jsou mnohá také časově a finančně náročná. Kromě přípravy velkých vodohospodářských staveb pro zabezpečení dostatku vodních zdrojů jsou to menší projekty na udržení vody v krajině obnovou a stavbou rybníků, obnovou lesů, podpory mokřadům, nebo zvýšení členitosti krajiny omezením plochy polí.

MZe na základě doporučení Národní koalice pro boj se suchem navrhuje rozšířit Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod, které nyní obsahuje 65 lokalit, o dalších 31 lokalit. Jde o jedno z řady opatření, které Ministerstvo přijímá, aby zmírnilo projevy sucha a nedostatku vody související se změnou klimatu.

Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod obsahuje seznam území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Jde o jedinečné lokality z hlediska terénního tvaru, s minimálním osídlením a hospodářskou zástavbou, s vodním tokem s dobrou kvalitou vody, v nichž relativně krátká hráz zachytí velký objem akumulované vody, obvykle v zalesněném údolí.

Význam akumulace povrchových vod bude narůstat, neboť podzemní vody se nedoplňují a jejich hladina klesá. Současný výskyt zdánlivě bohatých srážek nestačil ani pokrýt nedostatek vody v půdním profilu pod 40-80 cm. Roční srážkové úhrny se však nebudou snižovat, jak potvrzují scénáře změny klimatu, ale jejich časové a regionální rozložení se výrazně změní. Proto bude třeba zejména přívalové srážky zachytit, aby vytvořily rezervu na překlenutí sucha v letním období.

Účelem Generelu je tedy zabezpečení území pro možnou realizaci vodních nádrží. V územně plánovací dokumentaci jsou tyto oblasti označeny jako „územní rezerva“, což znamená, že v tomto území není možné realizovat rozsáhlé investiční akce, které by znemožnily využitelnost pro akumulaci vody v budoucnu. Tato územní rezerva však neomezuje stávající činnosti, např. umožňuje dočasné stavby s horizontem jejich životnosti zhruba 50 let nebo stavby, jejichž případné vykoupení a odstranění nebude extrémně finančně a technicky náročné.

Nejde tedy o „stavební uzávěru“ nebo seznam, lokalit není v žádném případě plánem výstavby přehrad. Vytvořené územní rezervy umožní zajistit pro budoucí generace dostatečné vodní zdroje, neboť s ohledem na vývoj klimatu stávající vodní zdroje nebudou stačit k pokrytí potřeby, i když se za posledních 30 let snížila o více než 60 ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372