Reklama

27. 6. 2016  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Jak funguje nařízení REACH?

ECHA ve zprávě o dosavadním uplatňování nařízení REACH a CLP říká, že chemické látky jsou používány bezpečněji. To samozřejmě zvyšuje úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Jedním dechem ale dodává, že kvalitu překládaných registračních a klasifikačních údajů je nutné dále zvyšovat.

Zprávu ECHA předkládá každých pět let Evropské komisi. Obsahuje popis úspěchů a problémů spojených s uplatňováním základních právních předpisů o chemických látkách v EU.

Hlavním přínosem nařízení REACH vidí ECHA v možnosti získávání důležitých informací o chemických látkách. Ty jsou nyní volně dostupné na internetu a vyšší úroveň znalostí vede ke zlepšení nakládání s nimi, k bezpečnějším výrobkům a postupnému vyřazení těch nejnebezpečnějších chemických látek.

ECHA ve zprávě doporučuje, aby společnosti poskytovaly kvalitnější informace o chemických látkách, které vyrábějí a aby aktualizovaly své registrační dokumentace a bezpečnostní listy, v případě, že budou mít nové informace. V současnosti se tyto povinnosti plní nedostatečně.

Nekvalitní údaje společnosti podávají především o nanoformách látek, které vyrábějí. Právní požadavky k nanomateriálům v brzké době objasní Evropská komise v legislativě ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372