Reklama

18. 5. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: Martina Jandusová

Itálie půjde kvůli skládkám k soudu

Nedokázala totiž rehabilitovat ani uzavřít 44 skládek a ohrožuje tak životní prostředí.

Navzdory předchozímu varování Evropské komise, Itálie nepřijala opatření, která by vedla k rekultivaci či uzavírce nevyhovujících skládek, což požaduje článek 14 směrnice o skládkování (směrnice Rady 1999/31 / ES).

Všechny členské státy měly povinnost do 16. července 2009 buď rekultivovat ty skládky, které k tomu dostaly povolení nebo ty, které již byly v provozu před 16. červencem 2001 ("stávající skládky"), anebo skládky uzavřít.

Itálie problém neřešila dostatečně rychle, proto jí Komise v červnu 2015 zaslala dodatečně odůvodněné stanovisko a Itálii vyzvala, aby přiměřeně naložila s 50 místy ohrožujícími lidské zdraví a životní prostředí.

%pst%

Ačkoliv se v této věci dosáhlo určitého pokroku, do květně letošního roku nebylo 44 skládek zmodernizováno nebo uzavřeno. Aby Komise celý proces urychlila, posílá teď Itálii před Evropský soudní dvůr.

Podobná opatření byla přijata proti šesti jiným členským státům: Bulharsku, Kypru, Španělsku, Slovinsku a Slovensku. Rumunsko hnala Komise před Soudní dvůr EU na začátku letošního roku, protože neuzavřelo 68 ilegálních skládek. Soudní dvůr vydal již rozsudky, které odsoudily Bulharsko, Kypr a Španělsko.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1283_en.htm

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372