1/2021

Itálie půjde kvůli skládkám k soudu

| autor: Martina Jandusová0

Itálie půjde kvůli skládkám k soudu

Navzdory předchozímu varování Evropské komise, Itálie nepřijala opatření, která by vedla k rekultivaci či uzavírce nevyhovujících skládek, což požaduje článek 14 směrnice o skládkování (směrnice Rady 1999/31 / ES).

Všechny členské státy měly povinnost do 16. července 2009 buď rekultivovat ty skládky, které k tomu dostaly povolení nebo ty, které již byly v provozu před 16. červencem 2001 ("stávající skládky"), anebo skládky uzavřít.

Itálie problém neřešila dostatečně rychle, proto jí Komise v červnu 2015 zaslala dodatečně odůvodněné stanovisko a Itálii vyzvala, aby přiměřeně naložila s 50 místy ohrožujícími lidské zdraví a životní prostředí.

%pst%

Ačkoliv se v této věci dosáhlo určitého pokroku, do květně letošního roku nebylo 44 skládek zmodernizováno nebo uzavřeno. Aby Komise celý proces urychlila, posílá teď Itálii před Evropský soudní dvůr.

Podobná opatření byla přijata proti šesti jiným členským státům: Bulharsku, Kypru, Španělsku, Slovinsku a Slovensku. Rumunsko hnala Komise před Soudní dvůr EU na začátku letošního roku, protože neuzavřelo 68 ilegálních skládek. Soudní dvůr vydal již rozsudky, které odsoudily Bulharsko, Kypr a Španělsko.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1283_en.htm

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace