2/2023

Inspektoři zkontrolují výrobky prodávané online, které obsahuji škodlivé látky

| zdroj: MPO ČR / ECHA0

Inspektoři zkontrolují výrobky prodávané online, které obsahuji škodlivé látky

Osmý důležitý projekt fóra o prosazování (REF-8) se soustředí na online prodej látek, směsí a výrobků. Zúčastní se ho 29 zemí a potrvá do 31. 12. 2020.

Projekt bude zaměřen na výrobky určené široké veřejnosti a pro profesionály dostupné v internetových obchodech soukromých společností a tržních platformách např. Amazon a eBay.

Inspektoři zkontrolují, zda jsou kupující o přítomnosti nebezpečných látek informováni před dokončením nákupu a zda jsou splněny konkrétní aspekty předpisů. Lze to ověřit kontrolou reklamy na chemický produkt nebo nákupem produktů a jejich dodatečnou analýzou.

Inspektoři například sledují látky, které mají nějaká omezení a které jsou obsaženy ve výrobcích běžně dostupných online, jako jsou hračky a textilie a zkontrolují, zda jsou splněny požadavky stanovené v nařízení REACH.

Inspektoři také zkontrolují, zda reklamy na nebezpečné chemické látky prodávané online dostatečně informují spotřebitele o třídě nebezpečnosti a použitelných kategoriích nebezpečnosti látky nebo směsi, jak vyžaduje nařízení CLP.

Pokud jde o nařízení o biocidních přípravcích, projekt zahrnuje jak povolené biocidní přípravky, tak přípravky dostupné v rámci přechodného režimu. Přechodný režim je období, kdy se biocidní přípravky stále řídí vnitrostátními předpisy členských států.

Projekt se zaměří na online informace o výrobcích a online reklamy, ale inspektoři mohou také navštívit společnosti, pokud to budou považovat za důležité. 

Cílem projektu je také zvýšit mezi společnostmi a platformami trhu povědomí o povinnostech souvisejících s online prodejem látek, směsí a výrobků a posílit komunikaci a spolupráci mezi orgány pro vymáhání z různých členských států.

Očekává se, že výsledky projektu REF-8 budou zveřejněny na konci roku 2021.

Fórum pro výměnu informací o prosazování je síť orgánů zodpovědných za prosazování nařízení REACH, CLP, PIC, POPs a nařízení o biocidních přípravcích v EU, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Další informace:

ilustrační foto/piqsels

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP