1/2024

Inspektoři zkontrolovali brousírnu a lakovnu a uložili společnosti další pokutu. 290 tisíc korun za porušení zákona o ochraně ovzduší

| autor: Česká inspekce životního prostředí0

Inspektoři zkontrolovali brousírnu a lakovnu a uložili společnosti další pokutu. 290 tisíc korun z

Firma, coby provozovatel stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, překročila za rok 2017 roční povolenou spotřebu organických rozpouštědel, nezabránila únikům tuhých znečišťujících látek a neprovedla včas na zdroji broušení autorizované měření emisí. Sankce je od 20. března 2019 pravomocná.

V květnu 2018 provedla ČIŽP kontrolu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, tj. zdrojů „broušení“ a „lakovna“ u výše uvedené společnosti.

Provoz obou je povolen Krajským úřadem Jihočeského kraje. Oba zdroje však provozovala společnost SLR - CZECHIA s.r.o. v rozporu s tímto povolením.

„Společnost ponechala otevřená sekční vrata v zadní části skladovací haly směrem k rodinným domkům, ze kterých se železitý prach z broušení roznášel po venkovní skladovací ploše.

Nezabránila také periodicky se opakujícímu tmavému oblaku tuhých znečišťujících látek z výduchu, což se projevilo zvýšenou prašností na manipulačních plochách a při průjezdu kamionů i mimo areál na automobilech, sklenících a parapetech okolních domů,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

SLR - CZECHIA s.r.o. také překročila roční povolenou spotřebu organických rozpouštědel stanovenou na 43 tun za rok, když v roce 2017 spotřebovala přes 63 tun.

Stejné porušení překročení spotřeby organických rozpouštědel zjistili kontroloři ČIŽP také při kontrole v roce 2017. Za překročení stanovené kapacity těkavých organických látek zahájili řízení o přestupku a provozovateli uložili pokutu 100 tisíc korun (listopad 2017).

Společnost ale žádná opatření neučinila, nadřadila své ekonomické zájmy nad zájmem ochrany životního prostředí a požadavek orgánu ochrany ovzduší ignorovala. Tuto skutečnost vzala ČIŽP v úvahu v neprospěch provozovatele při stanovení výše další pokuty (290 tisíc).

Od nového roku se firma SLR – CZECHIA s.r.o. přejmenovala na Gienanth Czechia s.r.o.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling