1/2024

Inspektoři ČIŽP uložili pokutu 60 tisíc společnosti Alza.cz za nedodržování pravidel při prodeji chemikálií na internetu

| autor: Česká inspekce životního prostředí0

Inspektoři ČIŽP uložili pokutu 60 tisíc společnosti Alza.cz za nedodržování pravidel při prodeji c

Kontrolní akce byla součástí pilotního projektu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), který zjišťoval dodržování chemické legislativy v evropských zemích. Kromě Česka se ho zúčastnilo 14 členských států EU.

Inspektoři ČIŽP kontrolovali povinnost uvádět „typ nebezpečnosti“ v rámci internetového prodeje chemických směsí. 

Minimem informací, které by měl mít spotřebitel k dispozici, je uvedení takzvaných H-vět, např. „Může vyvolat alergickou reakci“ nebo „Zdraví škodlivý při požití“ atd. 

„Výrobky nabízené v e-shopu společnosti Alza měly například nečitelné údaje o svých nebezpečných vlastnostech nebo přelepené pokyny o bezpečném zacházení. 

U šesti výrobků (rozmrazovač skel, prací kapsle, aditivum do benzínu, lepidla) nebyl vůbec uveden typ nebezpečnosti,“ řekl Lukáš Kůs, vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP.

ČIŽP v rámci celé kontrolní akce prověřila 51 e-shopů a celkem 354 výrobků. Inspektoři dosud uložili 43 pravomocných pokut v celkové výši 1 285 500 korun.

Nejvyšší pravomocné pokuty vzešlé z této kontrolní akce, o kterých ČIŽP informovala již dříve:

HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., provozovatel e-shopu www.kasa.cz – 100 tisíc korun

Provozovatel internetového obchodu neuvedl požadované informace o nebezpečnosti u 89 výrobků (například rozmrazovač, čistič, bazénová chemie nebo hnojiva a biocidní přípravky).

Internet Mall, a.s., provozovatel e-shopu www.mall.cz – 90 tisíc korun

Provozovatel internetového obchodu neuvedl požadované informace o nebezpečnosti u 6 výrobků (například bazénová chemie, čistič, plynová kartuše). 

Při prodeji biocidních přípravků navíc nesplnil povinnost uvést povinné věty „Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“. 

Jeden z prodávaných biocidů neměl v rozporu s předpisy obal opatřený hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.

Podle závěrečné zprávy ECHA bylo po celé Evropě zkontrolováno 1314 výrobků. 

Nejčastěji byly prověřovány chemické směsi určené pro domácnost (38 % - čisticí přípravky, bazénová chemie, čističe odpadů), dále stavební chemie (17 % - nátěrové hmoty, lepidla, ředidla) a také výrobky pro motorová vozidla (14 % - čističe, barvy, maziva). Porušení legislativy bylo zjištěno u 1083 výrobků (cca 82 %).

Zdroj: www.cizp.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA