1/2024

Inovativní podnikatelské parky i regeneraci brownfiedů podpoří v novém programu MPO

| autor: MPO0

Inovativní podnikatelské parky i regeneraci brownfiedů podpoří v novém programu MPO

„Podpora inovativních parků je důležitá proto, aby naše ekonomika byla připravená na nástup Průmyslu 4.0, abychom lákali investice s vysokou přidanou hodnotou, odstranili rozdíly mezi regiony a také snížili negativní dopady na životní prostředí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Pracujeme na tom, abychom byli světovým inovačním lídrem, zemí pro budoucnost, a k tomu je třeba podporovat nástup inovativních technologií.“

Program Smart Parks for the Future navazuje na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, na předcházející Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a reaguje i na případnou další vlnu pandemie koronaviru.

„Program Smart Parks for the Future navazuje i na strategii Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR: Cesta k digitální ekonomice – tedy vládní strategii pro rozvoj sítí nové generace schválenou v lednu tohoto roku,“říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a doplňuje: „Sítě 5. generace přinášejí především velký potenciál pro aplikace v průmyslu a i tímto programem chceme rychlejší implementaci digitálních řešení ve firmách napomoci.“

Program je určen pro obce a kraje, MPO poskytne účelově vázánou dotaci na nezbytné investiční a vybrané neinvestiční výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Dotace je poskytována maximálně do výše 70 % celkových způsobilých výdajů projektu podle velikosti sídla žadatele.

Program je zaměřen na:

  • přípravu na Průmysl 4.0 - příprava a rozvoj inovativních podnikatelských parků, nástup inovativních technologií pro potřeby Průmyslu 4.0.
  • revitalizaci brownfieldů - snížení záborů půdy a odstraňování ekologických zátěží
  • podporu ekologických opatření - snižování negativních klimatických dopadů
  • omezení vylidňování oblastí - budování a modernizace podnikatelských parků jako jeden z nástrojů zvyšování kvality života v obci
  • podporu malého a středního podnikání - vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj místních firem
  • řešení negativních dopadů souvisejících s podnikatelským parkem v jeho bezprostředním okolí

Žádosti už lze podávat. Podrobnosti jsou na - webu MPO.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP