1/2022

Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2021

| zdroj: MPO0

coal-1626368_640.jpg
zdroj: pixabay

Vláda byla dne 11. května 2022 informována o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2021 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik.

Na základě úkolu z usnesení vlády č. 713 ze dne 27. června 2007 je pravidelně do konce dubna následujícího roku vládě předkládána informace o průběhu procesu zahlazování následků hornické činnosti ve státních podnicích DIAMO a Palivový kombinát Ústí.

V materiálu je detailně popsán průběh procesu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2021. U státních podniků probíhal proces zahlazování v souladu se schválenými Technickými a sociálními projekty likvidace – zajištění dolu. Věcně, finančně a časově byl celý proces upřesněn Aktualizovanými Technickými a sociálními projekty likvidace, resp. Ročními programy zahlazování následků hornické činnosti.

Současný rozsah procesu zahlazování se převážně soustřeďuje na čištění a čerpání důlních a odkalištních vod, sanační a rekultivační práce, dále na likvidaci a kontrolu zlikvidovaných důlních děl, likvidaci povrchových objektů, vypořádávání majetku a na úhradu sociálně zdravotních dávek.

Provoz jednotlivých lokalit byl zajišťován v souladu s činnostmi a pracemi vyplývajícími z povinností správce ložisek a správy státního majetku ve smyslu báňských a obecně platných zákonů, vyhlášek a předpisů.

V průběhu roku 2021 nedošlo k žádným situacím, které by mohly zapříčinit vznik případných ekologických škod a škod na zdraví a na majetku.

Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2021[docx, 3146 kB]

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO