1/2024

IKEA: Nábytkem k trvalé udržitelnosti

| autor: IKEA0

IKEA: Nábytkem k trvalé udržitelnosti

Vytvořila vizi lepší budoucnosti, ve které se zavázala udělat pro životní prostředí ještě víc a snížit celkovou ekologickou stopu každého výrobku v průměru o 70 %, zároveň umožní i druhým žít zdravějším a trvale udržitelnějším způsobem života.

V rámci strategie na rok 2030 se IKEA zaměří výlučně na obnovitelné a recyklovatelné materiály. Také zavede služby, které zákazníkům umožní si snadněji odvézt výrobky domů, starat se o ně nebo je poslat dále. IKEA se snaží být k životnímu prostředí ohleduplná i v oblasti stolování a jídla. Zavádí nové potraviny rostlinného původu a postupně vyřazuje jednorázové plasty.

IKEA je největším světovým maloobchodním prodejcem nábytku a má za cíl zlepšovat každodenní život mnoha lidí na celém světě trvale udržitelnějším způsobem. Tento cíl má vliv na všechno, co IKEA vyrábí, od postelí přes pohovky až po jídlo na kuchyňském stole.

Aby IKEA dokázala optimalizovat a rozvíjet svou strategii v oblasti trvalé udržitelnosti a zvýšit pozitivní vliv na lidi a planetu, vymezila tři oblasti, které budou v nadcházejících letech klíčové. Tyto oblasti vycházejí z vlastního pozorování i programu OSN Cíle udržitelného rozvoje:

Zdravější a udržitelnější život: Pomoci více než 1 miliardě lidí žít lepší každodenní život, který bude v rámci limitů daných možnostmi naší planety. V rámci tohoto cíle IKEA plánuje rozšířit nabídku zdravějšího a trvale udržitelnějšího jídla na rostlinné bázi a vytvořit impuls ve společnosti zaměřený na zlepšování každodenního života.

Přínos pro oběhové hospodářství a klima: Nejpozději do roku 2030 mít pozitivní vliv na klima a v rámci rozvoje společnosti IKEA obnovovat zdroje a suroviny. IKEA je odhodlaná přejít do roku 2030 výhradně na výrobu z obnovitelných a recyklovaných materiálů, ale i obnovovat zdroje a ochraňovat ekosystémy po celém světě.

Spravedlnost a rovnost: Vytvořit pozitivní sociální dopad pro všechny napříč hodnotovým řetězcem. IKEA přehodnocuje a nadále bude přehodnocovat své postupy a dodavatele, aby zajistila, že všichni napříč hodnotovým řetězcem společnosti IKEA mají slušné a smysluplné zaměstnání a nejsou vystaveni diskriminaci na základě národnosti, genderu, orientace, náboženství, nebo kteréhokoli jiného faktoru.

Za zdravější a udržitelnější každodenní život

Jednou z možností, jak žít zdravěji a šetrněji k životnímu prostředí, je vegetariánský hot dog, který je dostupný ve všech bistrech obchodních domů IKEA od 1. srpna 2018. Nejen že vypadá a chutná skvěle, ale také má o 85 % menší uhlíkovou stopu než jeho tradiční masová varianta. Za první měsíc prodeje se ho prodalo více než 19 000 a tvořil tak 14 % všech prodaných hot dogů.

Trvale udržitelné stravování ale zahrnuje mnohem víc než jen vegetariánské hot dogy. IKEA se rozhodla, že do roku 2020 vyřadí ze svých obchodních domů veškeré jednorázové plasty, jako jsou slámky nebo plastové talíře. IKEA Česká republika se v rámci snahy omezit prodej a užívání jednorázových plastových výrobků také zapojila do iniciativy Ministerstva životního prostředí České republiky #dostbyloplastu.

Za účelem snížení množství kuchyňského odpadu představila IKEA novou kolekci dóz na potraviny IKEA 365+ s různými tvary, velikostmi a víky, které uspokojí potřeby různých zákazníků a udrží potraviny čerstvé delší dobu.

V prvním roce od jejího uvedení na trh jsme z této ekologicky přívětivé kolekce prodali v České republice už 174 000 kusů. Jedná se o klíčový krok na cestě za trvale udržitelným životem, protože podle mezinárodních statistik vyplýtvá ve vyspělých zemích každá osoba téměř 100 kg potravin, které by se ještě daly spotřebovat.

Udržet to v oběhu

Součástí cirkulární ekonomiky je služba Druhý život nábytku, kterým inspiruje lidi k udržitelnějšímu způsobu života a k tomu, aby využívali nábytek, jak to jen jde. V rámci programu mohou zákazníci vrátit svůj použitý, ale stále funkční nábytek do obchodních domů.

Společnost pak výrobek prodá za předem domluvenou cenu a původní vlastník obdrží poukaz, který může uplatnit při budoucím nákupu. Každý měsíc zajišťujeme nový život více než 350 kusům nábytku. Průměrně dostáváme čtyři nabídky denně na jeden obchodní dům a trvá 1,5 dne, než si výrobek koupí nový zákazník.

Kromě tohoto programu také švédská nábytkářská společnost vykonává velké úsilí, aby zefektivnila provoz ve svých obchodních domech.

IKEA Česká republika dokázala navýšit energetickou účinnost svých obchodních domů o 23 % (což znamená, že se na zákazníka v obchodních domech spotřebuje méně energie) a dosáhla též 5% snížení spotřeby vody na návštěvníka díky zavedení perlátorů. Kromě toho jsme také v posledním finančním roce* poslali 96,3 % odpadu z obchodních domů na recyklaci nebo energetické zhodnocení.

Za lepší společnost

Na světě neustále narůstá míra nerovnosti. IKEA je společnost, kterou vedou její hodnoty a která usiluje o dosažení trvalé pozitivní změny v komunitách, jejichž je součástí. A to jak u dětí, tak dospělých.

Nic není tak pestré, jako dětská představivost. Právě proto se IKEA opět rozhodla pozvat děti, aby se podělily o své sny a nakreslily svého vysněného plyšáka. Ty nejzajímavější z nich přeměnila na skutečné plyšáky, které se prodávaly v IKEA po celém světě.

Veškeré příjmy z limitované kolekce hraček SAGOSKATT jsme věnovali neziskovým organizacím, které podporují děti v místních komunitách. V České republice jsme mezi 14 neziskových organizací rozdělili více než 610 000 Kč.

IKEA chce také nabízet spravedlivé podmínky pro všechny své zaměstnance a dodavatele. Minulý rok společnost podepsala Evropskou chartu diverzity. Na základě této charty se zaměstnavatelé zavazují vytvářet tolerantní pracovní prostředí a budovat kulturu, která je po profesionální stránce otevřená každému bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický původ, náboženství, světový názor, zdraví, věk nebo sexuální orientaci. Společnost se také zúčastnila slavnosti Pride, aby vyjádřila svou podporu rovnoprávnosti LGBTQ komunity a posílila tak svůj závazek.

„Díky naší vizi máme příležitost – a současně i odpovědnost – dělat toho víc, než jen vyrábět bytové zařízení. Jde nám o dosažení rovnováhy mezi hospodářským růstem spojeným s pozitivními sociálními vlivy a ochranou a regenerací životního prostředí.

Máme možnost i prostředky dosáhnout výrazné a trvající změny dnes i pro budoucí generace v České republice, Maďarsku a na Slovensku,“ řekl Roman Bojko, regionální manažer pro trvalou udržitelnost společnosti IKEA v České republice, Maďarsku a na Slovensku.

„Aby se naše vize naplnila, musíme přispívat ke zlepšování každodenního života lidí v každém článku našeho hodnotového řetězce. Proto pracujeme na tom, aby miliony lidí mohly žít trvale udržitelnější a zdravější život, využíváme zdroje efektivním způsobem, nabízíme lidem spravedlivé pracovní podmínky a respektujeme lidská práva a jsme zastánci pozitivních změn ve společnosti.

Chceme být ohleduplní vůči lidem a planetě. A nejedná se jen o správný způsob, jak podnikat. Tento přístup je také zásadní pro náš úspěch v budoucnosti.“

Více informací o závazcích společnosti IKEA pro rok 2030 a celosvětové i lokální zprávy o udržitelnosti za rok finanční rok 2018 jsou dostupné února na webových stránkách společnosti IKEA pod následujícím odkazem:

Udržitelný růst společnosti IKEA

*Finanční rok společnosti IKEA trval od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ