2/2023

Hlídače spotřeby vody v Ostravě

| autor: TZ OVAK0

Hlídače spotřeby vody v Ostravě

V závěru září vybrala porota prvního ročníku uvedené soutěže vítěze v různých oblastech. 

V kategorii Hospodaření s vodou byla zvláštní cena poroty udělena projektu „Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství“, který realizuje akciová společnost Ostravské vodárny a kanalizace za podpory města Ostravy. Byl oceněn jeho významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou.

Principem projektu je dálkový odečet vodoměrů, který umožní spotřebiteli mít neustálý přehled o aktuální spotřebě vody. Systém funguje na principu odečtu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu přijímané přijímači. Přijímače přenášejí data do datového uložiště za pomocí technologie GPRS a následně přes rozhraní do informačního systému pro správu dat.

Celý digitální řetězec dat je šifrován a nejsou v něm přenášeny žádné osobní informace, které by mohly identifikovat odběratele. Kromě přehledu o spotřebě umožňuje systém i například varování spotřebitele formou e-mailu, pokud dojde u spotřebitele k nestandardnímu odběru (úniku) vody.

Z udělení zvláštní ceny máme velkou radost. Je to uznání naší investice do budoucnosti Ostravy, sdělil Ing. Petr Konečný, generální ředitel společnosti a dodal: „Princip SMART technologií vidíme všude kolem nás. Stále více lidí používá chytrý telefon, chytrou televizi a někdo třeba i chytrou ledničku.

Nechceme být pozadu ani v takové oblasti, jako je vodárenství. Snažíme se zlepšovat naše služby a přinášet obyvatelům Ostravy řešení, která jim pomáhají v každodenním životě.

Základním předpokladem k možnosti využívat chytrý vodoměr je pokrytí oblasti tímto systémem. Vysílače jsou zatím instalovány na vodoměry v městské části Výškovice, Zábřeh, Hrabůvka, Dubina, Stará Bělá a Vítkovice. Cílem je vytvářet celistvé pokrytí přijímači podobně jako budují pokrytí mobilní operátoři. Vysílače je možné umístit jen na ty vodoměry, které jsou s touto technologií kompatibilní.

V současné době, ani v pokrytých lokalitách, není technologicky možné instalovat vysílače na všechny typy vodoměrů. Tento nedostatek se odstraňuje v rámci přirozené obměny vodoměrů nahrazováním stávajících vodoměrů za novější typy. V pokrytí bude společnost pokračovat směrem k městským obvodům Poruba, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz.

Podmínkou využívání těchto služeb je, aby zákazníci byli odběrateli společnosti, to znamená, měli uzavřenou Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Služba se netýká bytových vodoměrů.

Vyhlašovatelem soutěže je SCII /Smart City Innovations Institut z.ú./, nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora tří prioritních os: otevřené platformy odborníku° v prostoru SMART CITY, dlouhodobé metodické standardizace principu° SMART CITY na celostátní i mezinárodní úrovni a vývoj vlastních specifických produktu°. 

Soutěž se koná pod záštitou resortu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP