Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH, do agentury ECHA (2018 - 2019)

| autor: MPO ČR / ECHA0

Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky, zahrnuté do přílohy XIV naří

Nařízení REACH dovoluje podnikatelským subjektům/předkladatelům požádat o povolení k pokračování používání nebo zahájení používání a uvádění na trh chemických látek, zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH.

Žádosti o povolení v požadovaném formátu se zasílají do ECHA elektronicky.

Kvůli možnosti lépe naplánovat pracovní zátěž jednotlivých výborů zavedla ECHA specifická okna (viz příloha) pro elektronické zasílání žádostí o povolení.

Předání/nahrání žádosti o povolení během doby otevření specifických oken umožňuje ECHA a jejím výborům optimalizaci jejich zpracování.

Jestliže předkladatelé zašlou svoji žádost o povolení do agentury ECHA v posledním specifickém okně nebo v jakémkoliv okně dřívějším mohou mít prospěch z přechodných opatření vyplývajících z článku 58(1)(c)(ii) nařízení REACH,

K zajištění hladkého průběhu zpracování žádosti agenturou ECHA (a jejími výbory) doporučuje Agentura žadatelům, aby zasílali žádosti o povolení v termínech dříve otevřených specifických oken, než v termínu stanoveném pro poslední okno.

Více detailů k dané problematice lze nalézt v “Otázkách a odpovědích” (571 a 572) na webových stránkách ECHA.

Další informace

Přílohy ke stažení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK