1/2024

Finsko: Jaderný reaktor EPR v Olkiluoto 3 může obdržet provozní licenci

| autor: oEnergetice.cz - Martin Knápek0

Finsko: Jaderný reaktor EPR v Olkiluoto 3 může obdržet provozní licenci

Finský Úřad pro jadernou bezpečnost (STUK) informoval vládu o tom, že nevidí důvod, proč by energetická společnost Teollisuuden Voima Oyj (TVO) neměla obdržet provozní licenci pro svůj reaktor EPR v JE Olkiluoto.

TVO podala svou žádost, která čítá 130 000 stran, na finské ministerstvo práce a hospodářství (TEM) v dubnu roku 2016.

Žádost obsahovala mimo jiné informace o technických a provozních bezpečnostních zásadách, o uspořádání nakládání s jaderným odpadem a dále podrobnosti o své odborné úrovni a finanční situaci. TVO zažádalo o provozní licenci na období od začátku roku 2018 do konce roku 2038.

Provozní licence pro jadernou elektrárnu je vždy poskytována na dobu určitou. STUK nevidí žádnou překážku pro udělení provozní licence s platností do konce roku 2038.

Závěrem posouzení bezpečnosti je, že elektrárna byla vyrobena tak, aby byl její provoz bezpečný a společnost TVO je schopna ji bezpečně obsluhovat.

Podmínkou pro získání licence je provádění pravidelných bezpečnostních kontrol do konce roku 2028 a předávání výsledných zpráv o provedených kontrolách STUK ke schválení.

Za bezpečný provoz elektrárny bude ručit držitel licence

„Stručně řečeno, bezpečnost zde znamená, že používání jaderné energie nezpůsobí lidem zdravotní problémy a nebude páchat škody na životnímu prostředí nebo majetku.“– Minna Tuomainen, projektový manažer STUK odpovědný za bezpečnostní kontrolu OL3

Hodnocení bezpečnosti prováděné STUK se netýká pouze provozu zařízení, posuzována byla také správa jaderného paliva a jaderného odpadu. TVO plánuje, že o jaderný odpad bude v lokalitě postaráno až do fáze konečného uložení.

Plán na konečné uložení vyhořelého jaderného paliva je založen na projektu konečného uložení společnosti Posiva Oy, která v současnosti v Olkiluoto buduje hlubinné úložiště. Ukládání vyhořelého paliva do tohoto úložiště má začít v roce 2020.

„Veškerý dohled je založen na právních předpisech a detailnějších nařízeních a směrnicích, které jsou v nich stanoveny. V tomto okamžiku můžeme konstatovat, že elektrárna a společnost TVO, její provozovatel, splňují finské bezpečnostní požadavky.“ – Minna Tuomainen

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA