Reklama

13. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Filip Wanner, SOVAK ČR

Financování vodárenské infrastruktury

Dne 9. 2. se v pražském hotelu D.A.P. konal již 9. ročník konference věnované problematice financování vodárenské infrastruktury.

Ve svém úvodním vystoupení předseda představenstva SOVAK ČR Ing. Františe Barák zmínil problematiku vysokého zdanění vody, které patří k nevyšším v Evropě. Dále se věnoval otázce zpoplatnění dešťových srážek odváděných do kanalizace a nutnosti většího uplatnění dvojsložkové ceny vody v praxi pro zajištění financování obnovy vodárenské infrastruktury.

Více se o vystoupení předsedy SOVAK ČR dozvíte ve zprávě publikované na portálu Naše voda.

Na konferenci vystoupili i zástupci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí, kteří se věnovali jak aktuálnímu dotačnímu programu OPŽP 2014+, tak i vyhodnocení monitoringu projektů z předchozího programového období.

Zástupci Ministerstva zemědělství pak představili první výsledky benchmarkingu provozovatelů a vlastníků vodohospodářské infrastruktury za rok 2015, ze kterých vyplynyly některé závažné skutečnosti, především nedostatečné plnění plánu financování obnovy u většiny zkoumaných subjektů.

Z ostatních témat lze uvést zavádění nejrůznějších smart technologií do vodárenské praxe, či zdokumentování skutečného případu kybernetického útoku na středně velkého provozovatele vodovodů a kanalizací. Bližší informace o této konferenci budou k dispozici v některém z následujících čísel časopisu Sovak.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372