Financování vodárenské infrastruktury

| autor: Filip Wanner, SOVAK ČR0

Financování vodárenské infrastruktury

Ve svém úvodním vystoupení předseda představenstva SOVAK ČR Ing. Františe Barák zmínil problematiku vysokého zdanění vody, které patří k nevyšším v Evropě. Dále se věnoval otázce zpoplatnění dešťových srážek odváděných do kanalizace a nutnosti většího uplatnění dvojsložkové ceny vody v praxi pro zajištění financování obnovy vodárenské infrastruktury.

Více se o vystoupení předsedy SOVAK ČR dozvíte ve zprávě publikované na portálu Naše voda.

Na konferenci vystoupili i zástupci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí, kteří se věnovali jak aktuálnímu dotačnímu programu OPŽP 2014+, tak i vyhodnocení monitoringu projektů z předchozího programového období.

Zástupci Ministerstva zemědělství pak představili první výsledky benchmarkingu provozovatelů a vlastníků vodohospodářské infrastruktury za rok 2015, ze kterých vyplynyly některé závažné skutečnosti, především nedostatečné plnění plánu financování obnovy u většiny zkoumaných subjektů.

Z ostatních témat lze uvést zavádění nejrůznějších smart technologií do vodárenské praxe, či zdokumentování skutečného případu kybernetického útoku na středně velkého provozovatele vodovodů a kanalizací. Bližší informace o této konferenci budou k dispozici v některém z následujících čísel časopisu Sovak.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK