4/2022

Faktura neřekne, jak jste energie spotřebovávali, ale jak to bylo drahé…

| autor: Pavel Mohrmann0

pexels-mikhail-nilov-6963069
zdroj: pexels

V dnešní době hospodaříme, spíše tedy šetříme, především doma. Doba je ale taková, že bychom měli hospodařit na všech „frontách“, tedy i v práci. Není to jen o energiích, je to o všech spotřebních komoditách – počínaje potravinami, přes naftu nebo benzín a konče již zmíněnými energiemi.

Současnost se vyznačuje faktem, že mnoho standardních a v nedávné době běžných výdobytků moderní konzumní společnosti se najednou lidem nedostává a pokud jsou, pak jsou extrémně drahé. Bohatý člověk, příslušník společnosti „západního“ střihu, nestíhá koulet očima.

„Hospodařit se dá se vším, co je součástí spotřeby,“ říká Jaromír Charvát, ředitel společnosti SOFTLINK a dodává: „Kvalita hospodaření ovlivňuje v současné době velmi tvrdě naší kapsu.“

Svou spotřebou, kvalitou hospodaření se zdroji ovlivňujeme životní prostředí. To, kolik spotřebováváme, je dáno těmito faktory:

  • Technickým stavem budov a zařízení. Z krátkodobého hlediska je technický stav budov a zařízení věc daná. Změny znamenají velké investice. Investiční rozhodnutí je nutno dělat na základě nějakých dat.
  • Chování uživatele. To je velmi důležitý faktor, který se dá ovlivnit různými procesy. Objekty můžeme užívat různým způsobem a chování skutečně můžeme ovlivňovat téměř okamžitě. Na toto ovlivnění musíme mít nástroje. Tím nástrojem je informace, kterou získáme prostřednictvím energetického managementu, konkrétně online monitoringu.

Je to prostě celé o datech. Na základě sběru dat a jejich vyhodnocení můžeme provádět rozličné analýzy a plánovat. Můžeme přijímat rozhodnutí - investiční, organizační, nebo systémová. Po dobu realizace těchto rozhodnutí musíme opět monitorovat spotřebu, abychom měli interakci a viděli, zda naše opatření a rozhodnutí byla správná. Tento proces, pokud bude jednorázový, ztrácí cenu a nebude se vyplácet finančně a ani nijak jinak. Proces musí probíhat kontinuálně, cestou řízené spotřeby. Jen tak lze trvale dosáhnout nejčastěji vytyčeného cíle: snížení nákladů.

Kontinuální online monitoring je výhodný také pro další dílčí cíle spojené s poklesem nákladů. Včasné zjištění ztrát, předcházení vzniku havárií a podobně. Typickým příkladem je on-line měření spotřeby vody. Včasným zachycením havárie nejen šetříme přírodní zdroje a vlastní kapsu, ale zabráníme i sekundárním škodám, které mnohdy bývají násobně vyšší než cena uniklé vody.

Dnes již není neobvyklé, že každá firemní budova, výrobní, skladová či logistická hala a jiné stavby mají nějaký systém řízení vytápění. Tento systém poskytuje informace o spotřebě atd. Mohou být instalovány i jiné systémy, které zjištěná data zpracovávají a vyhodnocují. Je nutné se rozhodnout, zda se bude vyhodnocovat online, kontinuálně, či v určitých časových úsecích.

Platforma

Platforem či aplikací pro sledování spotřeby čehokoli je více. Jde o to, jak názorně prostředí prezentuje získaná data, jak budou pro obsluhu srozumitelná a jak komfortně se operátor, technik, nebo správce budovy bude v nabízeném prostředí cítit.

Aplikace by měla nabízet přehledné analýzy, na základě kterých pak pracovníci ovládají systémy spotřeby. Co by nemělo v žádné z platforem chybět je alarmový systém. Zodpovědní operátoři či technici se včas a srozumitelně musí dozvědět, že se něco děje špatně, aby mohli zasáhnout a situaci řešit.

Stávající praxe, tedy měření spotřeby jednou ročně, či kvartálně neumožňuje reagovat pružně na nastalé nenadálé situace. Konečným důsledkem je pak faktura, která neříká, co se v posledním zúčtovacím období dělo ve spotřebě, ale jak to bylo drahé.

Úspory

Pokud technik zná parametry spravované budovy, což správce budovy většinou má k dispozici, zjistí, či odtuší, jak se spotřebovávalo a z jakého důvodu. Ví, jak se budova chová. Důležitá je také znalost technického vybavení budovy, stavebního vybavení budovy a samozřejmě chování budovy za určitých povětrnostních vlivů.

Při kontinuálním měření hodnot spotřeby lze optimalizovat třeba topné systémy. Dá se zjistit chování uživatelů, poznat jejich návyky, jejich tepelná náročnost, jejich zvyky. Systémy jsou většinou nastaveny tak, že si uživatelé prostor mohou nastavit intenzitu vytápění či chlazení sami.

V halách, kancelářích, společných prostorách ovlivňují tedy uživatelé spotřebu sami. Pokud na základě online měření bude chlazení či vytápění optimalizováno, lze ušetřit 5 až 15 % nákladů. Známá a nyní všude opakovaná informace je pravdivá. Pokud snížíme v místnosti teplotu o 1 stupeň, ušetříme 6 % energie na vytápění.

Otázkou pro mnohé je zda se zavádění online monitoringu vyplatí. „Vyplatí se vždy, při současných cenách rozhodně,“ upozorňuje Jaromír Charvát a pokračuje: „Pokud jako vzorek vybereme budovu, kde budeme měřit elektřinu, vodu a plyn (nebo teplo) na vstupu a k tomu referenční počet teplotních čidel (do cca 10 ks), které budou monitorovat teplotu, bude investice kolem 40 000,- Kč. Návratnost může být i jen půl roku.“

U větších budov bude samozřejmě počáteční investice násobně vyšší, ale i stejný násobek bude v úspoře energie, doba návratnosti je tedy stejná.

Větší územní celky

Dobré hospodaření, které spatřuji ve snižování spotřeby, musí být v lidech. Je to o jejich motivaci. O tom chtít šetřit zdroje a životní prostředí. Ať už jsou to zdroje vody, ať už jsou to zdroje plynu a dalších energetických a jiných surovin. Čím víc nás na planetě je, tím více zdrojů spotřebujeme. Je nutné s nimi prostě dobře hospodařit,“ vysvětluje Jaromír Charvát.

SOFTLINK není energetická firma. „Jsme primárně technologická firma. Nemáme odborníky energetiky, pouze vyvíjíme technologii a firmám dáváme nástroj, který jim umožní lépe nakládat se spotřebou energií či vody. Naše technologie může pomoci šetřit ve školách a školkách, sportovních zařízeních, ale i v bytových domech, kancelářských komplexech, obchodních centrech apod.,“ odhaluje Jaromír Charvát.

Velkým pomocníkem je smart metering nejen pro municipality, ale i pro průmysl, logistické parky, veřejné budovy, apod.. Všude tam, kde dochází k velké spotřebě energií a vody. „Praha např. využívá instalaci již více než 10 tisíc online vodoměrů,“ upozorňuje Jaromír Charvát.

Online měření je výhodné také pro zákazníky, kteří potřebují mít data v rámci většího územního celku. Nadnárodní řetězce, které mají provozovny po celé Evropě, jsou typickými uživateli této technologie. „Máme zákazníky, kteří působí na území ČR, Maďarska a Slovenska a náš software svede všechny informace do jednoho počítače na jeden monitor v jeden okamžik,“ vysvětluje Jaromír Charvát. Síťoví zákazníci, kteří potřebují měřit energie na celém území republiky a nejen na území republiky ale i Evropy, jsou vhodnou cílovou skupinou pro online měření.

Je třeba znovu zopakovat, že tento technologický nástroj na měření spotřeby nepředstavuje, v porovnání s náklady na energie, významnou investici. Vzhledem k tomu, že radiové moduly jsou bateriově napájené, je instalace rychlá a relativně jednoduchá a realizovat se dá bez ohledu na teritorium, tun. jak v Česku, tak v Polsku, na Slovensku nebo třeba v Maďarsku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM