1/2021

Evropský parlament se věnoval implementaci Směrnice o čištění městských odpadních vod

| autor: TZ SOVAK ČR0

Evropský parlament se věnoval implementaci Směrnice o čištění městských odpadních vod

Kromě základních informací o pozitivním vývoji z pohledu snižujícího se celkového zatížení povrchových vod emisemi z bodových zdrojů, za kterým stojí hlavně investice v nových členských zemích EU, byla v návazné diskuzi otevřena i otázka revize textu stávající Směrnice. 

Dle sdělení zástupců Evropské komise se revize soustředí na otázku mikropolutantů a speciálně farmaceutik, dále na zlepšení podmínek pro využití čistírenských kalů s cílem dosažení ambiciózních úkolů, plynoucích z Balíčku oběhového hospodářství a konečně i hospodaření s dešťovými vodami.

Zde je zajímavé, že právě u čistírenských kalů byl oproti minulé zprávě zaregistrován zásadní, téměř 20 % nárůst v produkci, daný jak větší účinností čištění odpadních vod, tak i vyšším objemem čištěných vod. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo