2/2023

Evropský parlament schválil poslední 4 předpisy čtvrtého energetického balíčku

| autor: oEnergetice.cz - Martin Voříšek0

Evropský parlament schválil poslední 4 předpisy čtvrtého energetického balíčku

Následným schválením Radou Evropské unie, které je naplánováno na květen letošního roku a které má být pouze formálním krokem, tak bude dovršeno schvalování 4. energetického balíčku. 

Dlouho připravovaný 4. energetický balíček byl po přibližně dvou a půl letech přijat Evropským parlamentem. Přijaty byly poslední 3 nařízení a jedna směrnice, které se týkají mimo jiné pravidel pro vnitřní trh s elektřinou, fungování trhu s elektřinou nebo pravidel pro Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů.

Jedním z hlavních úkolů zbývajících předpisů je posílení přeshraničního obchodu s elektřinou, zavedení pravidel pro kapacitní trhy a nastavení cenové regulace. Z hlediska přeshraničního obchodu je cílem nových předpisů, aby alespoň 70 % obchodní kapacity mohlo být obchodováno přeshraničně.

Mimo jiné je součástí předpisů i dříve diskutovaný limit 550g CO2/kWh stanovený pro elektrárny zahrnuté do kapacitních mechanismů. Elektrárny s vyššími měrnými emisemi se již nadále nebudou moci účastnit kapacitních mechanismů.

„Jsem mimořádně potěšen tím, že se nám podařilo dosáhnout shody na podobě regulace kapacitních mechanismů, která zaručí, že tyto mechanismy budou v souladu s našimi cíli v oblasti klimatické politiky.“ Miguel Arias Canete, Evropský komisař pro klima a energetiku

Není ovšem nezbytné, aby byly měněny současné kapacitní kontrakty. Veškeré kontrakty, které budou uzavřeny do konce tohoto roku, ještě nebudou ovlivněny novými limity pro emise. Následně se budou vztahovat na všechny elektrárny nově uvedené do provozu a na existující elektrárny od roku 2025.

Stejně jako v případě prvních třech energetických balíčku, i v nynějším případě byly mírně rozšířeny pravomoci nadnárodních orgánů v energetice. Nově bude Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů rozšířena pravomoc ve věci rozhodování přeshraničních sporů.

„Díky dnešnímu souhlasu Evropského parlamentu s novou podobou trhu s elektřinou bude trh více flexibilní a umožní integrovat větší množství obnovitelných zdrojů do soustavy. Integrovaný evropský trh s elektřinou je cenově nejvýhodnějším řešením pro zajištění bezpečných a dostupných dodávek všem obyvatelům Evropské unie.“ Miguel Arias Canete, Evropský komisař pro klima a energetiku

Již v polovině a na konci tohoto roku byla přijata směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnostinařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu a směrnice, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP