1/2024

Evropská komise vybírá partnera pro zajištění publicity politiky soudržnosti

| autor: SFŽP0

Evropská komise vybírá partnera pro zajištění publicity politiky soudržnosti

Evropská komise se rozhodla zajistit vyšší povědomí o politice soudržnosti a příslušných evropských fondech především s ohledem na výsledky průzkumu Eurobarometru, zveřejněné v červnu letošního roku. Zjistilo se totiž, že průměrně 35 % občanů EU vůbec neví o projektech financovaných z evropských fondů.

Výzva Evropské komise na podporu informování o politice soudržnosti EU je určena mediálním skupinám, zpravodajským agenturám (tj. televizním či rozhlasovým stanicím, vydavatelstvím tištěných médií, společnostem věnujícím se on-line zpravodajství či sociálním médiím atd.), dále neziskovým organizacím, vysokým školám a jiným vzdělávacím institucím, výzkumným střediskům a expertním skupinám typu „think tank" a v neposlední řadě veřejným institucím (působících na národní, regionální a místní úrovni), které nejsou řídicími orgány ani zprostředkujícími subjekty pro jednotlivé operační programy.

Úspěšní žadatelé mohou získat finanční příspěvek ve výši 70 až 500 tisíc eur (tedy 1,82 mil. až 13 mil. Kč) z celkových 4 mil. eur, tedy přibližně 104 mil. korun.

Informační kampaně či jiné formy informování se musí uskutečnit v období od 1. února 2018 do 31. ledna 2019. Měly by mj. podpořit a posílit lepší porozumění úloze politiky soudržnosti zlepšující kvalitu života ve všech zemích EU nebo zvýšit povědomí o projektech financovaných z evropských fondů (zejména Fondu soudržnosti) a o jejich dopadech na životy lidí v České republice i v jiných evropských státech.

Informovat lze také o výsledcích a vývoji politiky soudržnosti vč. její úlohy při plnění priorit EU či o současném a budoucím zapojení samotných občanů do záležitostí týkajících se této politiky.

Navržené kampaně se mohou tematicky věnovat podpoře tvorby pracovních míst, růstu a investic na regionální a vnitrostátní úrovni a ke zlepšení kvality života občanů, plnění hlavních priorit EU a členských států (zahrnující např. řešení změny klimatu, ochranu životního prostředí atd.), posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti v EU za současného snižování rozdílů mezi členskými státy a regiony EU a v jejich rámci aj.

Česko v průzkumu dopadlo dobře

V České republice je oproti jiným zemím povědomost velmi vysoká (68 % za prvním Polskem s 80 %. Navíc 50 % českých občanů zná i konkrétní fondy, tedy Evropský fond pro regionální rozvoj či Fond soudržnosti.

Na dotaz, zda lidé sami získali nějaký osobní přínos z projektů financovaných ze zmíněných fondů, odpovědělo 50 % dotázaných v ČR kladně (opět jde o druhé místo za Polskem s 67 %).

Celkem 27 173 respondentů uvedlo, že jejich nejčastějším zdrojem informací o projektech a fondech EU jsou televize, noviny a internet, jehož využití se v porovnání s výzkumem v roce 2015 mírně zvýšil. Nejméně údajů a detailů se dozvídají na sociálních sítích.

Informace s výsledky průzkumu Eurobarometru jsou dostupné na stránce Citizens' awareness and perceptions of EU Regional Policy .

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA