Reklama

28. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Evropská komise udělila povolení pro použití čtyř látek

Evropská komise udělila osmi společnostem povolení pro použití čtyř látek. Držitelem povolení pro použití trichlorethylenu se stala také Spolana a.s. (zveřejněno ECHA 22. 2. 2017).

Evropská komise udělila osmi společnostem povolení pro použití čtyř látek (uplynutí doby přezkumu je uvedeno v závorce):

 • trichlorethylen (EC 201-167-4)
 • Grupa Azoty S.A., Polsko - průmyslové použití jako procesní chemikálie při purifikaci kaprolaktamu (21. 4. 2028);
 • Chimcomplex S.A. Borzesti, Rumunsko – průmyslové použití jako rozpouštědlo a odmašťovací prostředek v uzavřených systémech (21. 2. 2019);
 • Richard Geiss GmbH, Německo – použití v přípravku a v balení (21. 4. 2028);
 • Spolana a.s., Neratovice, ČR – použití jako extrakční rozpouštědlo při výrobě kaprolaktamu (21. 4. 2020);
 • chroman sodný (EC 231-889-5)
 • Dometic GmbH, Německo a Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt., Maďarsko – použití jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkaté oceli v absorpčních chladničkách ve výrobcích s nízkým bodem varu (31. 12. 2019) a jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkaté oceli v absorpčních chladničkách ve výrobcích s vysokým bodem varu (21. 9. 2029);
 • dvojchroman sodný (EC 234-190-3)
 • Boliden Mineral AB, Švédsko - použití při oddělování mědi/olova v koncentrátorech zpracovávajících komplexní sulfidické rudy (21. 9. 2024);
 • oxid chromový (EC 215-607-8)
 • Grohe AG, Německo – použití při elektrolytickém dekorativním pokovování různých druhů podkladů (21. 9. 2029) a použití v etapě před zpracováním (leptání) při procesu elektrolytického pokovování (21. 9. 2027).

Rozhodnutí Komise o povolení stanoví povinnosti pro držitele povolení a jeho následné uživatele.

Další informace:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372