1/2024

Evropská komise schválila nové francouzské programy podpory OZE

| autor: Solární asociace0

Evropská komise schválila nové francouzské programy podpory OZE

Schválená opatření pomohou Francii splnit její cíl: v roce 2020 produkovat 23% energie z obnovitelných zdrojů energie. Nejvyšší podpora míří do energie z větru (až 1 miliarda eur ročně), solární elektrárny obdrží podporu ve výši 190 mil. eur a zbytek (58 mil. eur) půjde do zpracování splaškových vod.

Programy podpory mají následující parametry:

  • větrné elektrárny obdrží tzv. prémii k tržní ceně. Ta poplyne jen provozovatelům instalací o maximálně šesti turbínách, z nichž žádná nesmí mít větší výkon než 3 MW. Kvalifikují se jen projekty vybudované na pevnině. Očekávaná kapacita nových instalací je 15 GW.
  • solární elektrárny o výkonu nepřesahujícím 100 kW obdrží na dalších 20 let dotovaný výkupní tarif. Ten se bude lišit v závislosti na velikosti zařízení a jeho business-modelu (zda půjde o čistého výrobce energie či zda část energie bude spotřebována na místě). V tomto programu se očekává nárůst celkové kapacity o 2,1 GW.
  • poměrně zanedbatelný zbytek 0,16 GW zřejmě díky podpoře vyroste v technologii spalování splaškového bioplynu. Maximální velikost zařízení je omezena na 1 MW. Provozovatelé instalací nad 500 kW obdrží prémii k tržní ceně, menší zařízení pak výkupní tarif.

Evropská komise posoudila představené návrhy a konstatovala, že jsou plně s pravidly poskytování státní podpory, které zamezují překompenzaci, jsou v souladu s unijními cíly a zároveň nebudou pokřivovat tržní prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA