1/2021

Evropská komise podpořila nové pokyny ke státní podpoře v oblasti klimatu a energetiky

| autor: Zuzana Vrbová| zdroj: oenergetice.cz0

brussels-g98d1edce7_640.jpg
zdroj: pixabay

Evropská komise vyjádřila svou podporu novým Pokynům ke státní podpoře v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky, které upravují pravidla pro udílení dotací v energetice členskými státy. Jejich aktualizovaná verze by měla být přijata ještě v lednu a jejich platné znění by mělo být okamžitě aplikovatelné.

Nová pravidla sladí pokyny pro dotace v energetice s důležitými cíli a záměry EU stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu. Pokyny sice nejsou pro státy závazné, pokud se jimi ale nebudou řídit, tak hrozí, že udílená podpora bude v rozporu s unijním právem. O nových pokynech, na jejichž přijetí se čekalo dlouhé měsíce, informovala Komise na svých stránkách. Revidované pokyny budou formálně přijaty, jakmile budou k dispozici všechny jazykové verze.

Nová pravidla rozšiřují kategorie investic a technologií, které mohou členské státy podporovat tak, aby zahrnovaly všechny technologie, jež mohou pomoci s realizací zelené dohody. Úprava se týká například investic do obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti výrobních procesů a průmyslové dekarbonizace.

Revidovaná pravidla obecně umožňují poskytovat podporu až do výše 100 % finančních prostředků, zejména v případech, kdy je podpora poskytována na základě aukcí. Zavádějí také nové nástroje podpory, jako jsou například smlouvy o rozdílu v emisích uhlíku (Carbon Contracts for Difference), které mají členským státům pomoci reagovat na ekologizační potřeby průmyslu.

Změny se týkají i kompenzací pro velké spotřebitele, kteří čelí vysokým nákladům kvůli systému EU ETS. Cílem těchto pravidel je omezit riziko přesunu dané hospodářské činnosti do míst, kde je environmentální regulace na nižší úrovni v EU. Pokyny dále aktualizují pravidla pro podporu prevence nebo snižování znečištění jiného než způsobeného skleníkovými plyny, včetně hlukového znečištění, podporu účinného využívání zdrojů a oběhového hospodářství či podporu biologické rozmanitosti.

Pokyny také nebudou dále podporovat dotace pro nejvíce znečišťující fosilní paliva, u nichž je kladné posouzení ze strany Komise podle pravidel státní podpory nepravděpodobné vzhledem k jejich významným negativním dopadům na životní prostředí. Opatření zahrnující nové investice do zemního plynu pravděpodobně nebudou schválena, pokud nebude prokázáno, že tyto investice jsou slučitelné s klimatickými cíli EU pro roky 2030 a 2050.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo