1/2024

Evropa na základě Montrealského protokolu pokračuje v postupném odstraňování látek škodlivých pro ozonovou vrstvu

| autor: European Environment Agency / překlad Petr Jarolímek0

Evropa na základě Montrealského protokolu pokračuje v postupném odstraňování látek škodlivých pro

Látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS) jsou široce používány v chladicích prostředcích, polymerech, léčivech a zemědělských chemikáliích. Aktualizované souhrnné údaje vykázané společnostmi ve všech 28 členských státech EU ukázaly, že v roce 2017 bylo více látek poškozujících ozonovou vrstvu (podle Montrealského protokolu) zničeno nebo vyvezeno než vyrobeno nebo dovezeno, což je, podle zprávy EEA Ozone-depleting substances 2018, podobná situace jako v roce 2016.

Dovoz a výroba těchto "kontrolovaných" (tj. zahrnutých pod Montrealský protokol) chemikálií využívaných jako vstupní suroviny v EU od roku 2016 vzrostly, ačkoli emise z tohoto využití se snížily. Toto snížení emisí naznačuje, že bylo dosaženo zlepšení v oblasti kontroly emisí v průmyslu. Výroba nových látek, které nejsou kontrolovány Montrealským protokolem, zůstává výrazně vyšší než výroba regulovaných látek. Tyto nové látky jsou však pro ozonovou vrstvu daleko méně škodlivé než ony kontrolované.

Podle pravidel EU musí společnosti, které vyrábějí v EU tyto látky, dovážejí a vyvážejí je do EU a z EU, stejně tak jako uživatelé takových zásob, uživatelé procesních agentů a zařízení pro likvidaci, každoročně hlásit své činnosti týkající se regulovaných látek.

Kromě toho, že již dosáhla svých cílů o postupném odstraňování látek poškozujících ozonovou vrstvu v rámci Montrealského protokolu, EU také informuje o vyňatých, zásadních a kritických způsobech použití látek poškozujících ozonovou vrstvu.

Zpráva EEA je zveřejněna před Mezinárodním dnem na ochranu ozonové vrstvy, který je každoročně připomínán dne 16. září.

Pozadí

V roce 1989 vstoupil v platnost Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Jeho cílem je chránit stratosférickou ozonovou vrstvu postupným ukončením výroby látek vrstvu poškozujících. Protokol zahrnuje více než 200 jednotlivých látek s vysokým potenciálem poškozování ozonu, včetně chlorfluoruhlovodíků (CFC), halonů, tetrachlormethanu (CTC), 1,1,1-trichlorethanu (TCA), hydrochlorfluoruhlovodíků (HCFC), hydrobromfluoruhlovodíků (HBFCs), bromchlormethanu (BCM) a methylbromidu (MB), které jsou všechny označovány jako "regulované látky".

Montrealský protokol byl v říjnu 2016 v Kigali v Rwandě pozměněn tak, aby reguloval hydrofluorované uhlovodíky (HFC). Jak rozvinuté, tak rozvojové země přijaly závazky ke snížení výroby a spotřeby HFC v příštích třech desetiletích.

V rámci EU se na látky, které poškozují ozonovou vrstvu, vztahuje nařízení (ES) č. 1005/2009 (známé jako nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu). Nařízení EU o látkách poškozujících ozonovou vrstvu je přísnější než pravidla Montrealského protokolu a zahrnuje také další látky.

Ukončování používání látek poškozujících ozon je zásadní pro ochranu ozonové vrstvy v atmosféře Země. Ozonová vrstva slouží důležitým funkcím při ochraně života na Zemi, protože absorbuje sluneční ultrafialové paprsky, které mohou představovat nebezpečí pro životní prostředí a lidské zdraví.

Zdroj: eea

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA