2/2023

Eviduj obaly, eviduj obaly nebo se z toho zblázníš

| autor: Jiří Tichý, INISOFT s. r. o.0

Eviduj obaly, eviduj obaly nebo se z toho zblázníš

Nejedná se jen o kontroly ČIŽP a AOS EKO-KOM a.s. sledující plnění povinností u registrovaných osob, ale také o kontroly neregistrovaných subjektů s dohlédnutím na případné zaregistrování do systému a nastavení plnění povinností.

Možná nastává situace, kdy i oblast nakládání s obaly bude jednou z častých kontrolovaných složek v oblasti ochrany životního prostředí. V dnešní době existují nástroje, které se využívají pro sledování plnění povinností v této oblasti, mezi které patří např. spolupráce Celní správy České Republiky a MŽP.

Víte, jaké povinnosti se Vás týkají při nakládání s obaly?

Hlavním právním předpisem je pro nás v první řadě zákon o obalech č. 477/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů.

Pokud se ponoříme do zákonné problematiky, brzy zjistíme, že zákon je psán v negacích a ne vždy je na první pohled zřejmé, jaké povinnosti se Vás týkají. Proto vítáme dokument, který MŽP vydalo pod příznačným názvem „Stručný průvodce podnikatele labyrintem zákona o obalech“, kterým si lze vysvětlit hlavní body, které vyplývají z uvedené legislativní povinnosti.

Máte povinnost se zapsat do seznamu osob dle ustanovení § 14?

Jednou z povinností je zapsání se do tzv. Seznamu osob.

Povinnost podle § 14 se nevztahuje na osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok a zároveň jejich roční obrat, resp. roční úhrn čistého obratu, nepřekročí 4,5 mil. Kč

Zjednodušeně řečeno: nakládáte za kalendářní rok s více než 299,999 Kg obalů, máte roční obrat větší než 4,499 mil. Kč? Pak máte povinnost se zapsat do zmíněného Seznamu.

Pozor: váha jedné EUR palety (ano, paleta je také obalem) je cca 20 kg. Za rok Vám tak stačí dovézt zboží ze zahraničí na 15 paletách a limitu 300 kg obalů jste hravě dosáhli a jste povinni se zapsat do Seznamu.

Evidujete všechny obaly a toky obalů ve společnosti?

Z praxe můžeme říci, že se evidují obaly, které se využívají pro balení Vašich výrobků. Je to logické, pro tuto potřebu již nyní máte např. obalovou rozpisku, kde sledujete z logistických i nákladových důvodů množství obalů, které na dané množství výrobků používáte.

Málokdy se však setkáváme s tím, že jsou zde uvedeny všechny obaly (nejčastěji chybí papírové rohy, jistící pásky, stretch folie, proklady aj.), doporučujeme tak projít balení fyzickou kontrolou a chybějící obalové prostředky do evidence doplnit.

Jedním z nejčastěji opomíjených toků obalů, které chybí v evidenci, jsou importované obaly. Ano, materiál či zboží, které dovážíte ze zahraničí, podléhá také evidenci.

Živoucí proces v evidenci obalů?

Vítáme každou společnost a hlavně její vedení, které je srozuměné se skutečností, že evidence obalů (a další povinnosti vyplývající ze zákona o obalech) je poměrně náročná činnost a vyžaduje stanovení kompetencí vybraných pracovníků. Prakticky v každé společnosti a mnohdy několikrát do roka dochází k obměnám obalových prostředků, které se používají na vlastní balení i na příjem materiálu do výroby. Evidence a její ohlašování je tak nikdy nekončící proces, který je nutné sledovat, aktualizovat a následně ohlašovat.

Doporučení na závěr

Nebojte se podívat na Vaší společnost zvenčí. Zkuste si uvědomit, jaké toky obalů se u Vás vyskytují, vezměte si evidenci o obalech a projděte si vlastní provoz mezi skutečnými obaly. Všechny údaje navzájem porovnejte, měly by odpovídat skutečnosti. Nebudete tak zaskočeni při pravidelném hlášení ani při případné kontrole.

K nezávislému pohledu můžete využít našich služeb poradenství nebo se zúčastněte našeho nového typu semináře, zaměřeného přesně na tuto problematiku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP