Eviduj obaly, eviduj obaly nebo se z toho zblázníš

| autor: Jiří Tichý, INISOFT s. r. o.0

Eviduj obaly, eviduj obaly nebo se z toho zblázníš

Nejedná se jen o kontroly ČIŽP a AOS EKO-KOM a.s. sledující plnění povinností u registrovaných osob, ale také o kontroly neregistrovaných subjektů s dohlédnutím na případné zaregistrování do systému a nastavení plnění povinností.

Možná nastává situace, kdy i oblast nakládání s obaly bude jednou z častých kontrolovaných složek v oblasti ochrany životního prostředí. V dnešní době existují nástroje, které se využívají pro sledování plnění povinností v této oblasti, mezi které patří např. spolupráce Celní správy České Republiky a MŽP.

Víte, jaké povinnosti se Vás týkají při nakládání s obaly?

Hlavním právním předpisem je pro nás v první řadě zákon o obalech č. 477/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů.

Pokud se ponoříme do zákonné problematiky, brzy zjistíme, že zákon je psán v negacích a ne vždy je na první pohled zřejmé, jaké povinnosti se Vás týkají. Proto vítáme dokument, který MŽP vydalo pod příznačným názvem „Stručný průvodce podnikatele labyrintem zákona o obalech“, kterým si lze vysvětlit hlavní body, které vyplývají z uvedené legislativní povinnosti.

Máte povinnost se zapsat do seznamu osob dle ustanovení § 14?

Jednou z povinností je zapsání se do tzv. Seznamu osob.

Povinnost podle § 14 se nevztahuje na osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok a zároveň jejich roční obrat, resp. roční úhrn čistého obratu, nepřekročí 4,5 mil. Kč

Zjednodušeně řečeno: nakládáte za kalendářní rok s více než 299,999 Kg obalů, máte roční obrat větší než 4,499 mil. Kč? Pak máte povinnost se zapsat do zmíněného Seznamu.

Pozor: váha jedné EUR palety (ano, paleta je také obalem) je cca 20 kg. Za rok Vám tak stačí dovézt zboží ze zahraničí na 15 paletách a limitu 300 kg obalů jste hravě dosáhli a jste povinni se zapsat do Seznamu.

Evidujete všechny obaly a toky obalů ve společnosti?

Z praxe můžeme říci, že se evidují obaly, které se využívají pro balení Vašich výrobků. Je to logické, pro tuto potřebu již nyní máte např. obalovou rozpisku, kde sledujete z logistických i nákladových důvodů množství obalů, které na dané množství výrobků používáte.

Málokdy se však setkáváme s tím, že jsou zde uvedeny všechny obaly (nejčastěji chybí papírové rohy, jistící pásky, stretch folie, proklady aj.), doporučujeme tak projít balení fyzickou kontrolou a chybějící obalové prostředky do evidence doplnit.

Jedním z nejčastěji opomíjených toků obalů, které chybí v evidenci, jsou importované obaly. Ano, materiál či zboží, které dovážíte ze zahraničí, podléhá také evidenci.

Živoucí proces v evidenci obalů?

Vítáme každou společnost a hlavně její vedení, které je srozuměné se skutečností, že evidence obalů (a další povinnosti vyplývající ze zákona o obalech) je poměrně náročná činnost a vyžaduje stanovení kompetencí vybraných pracovníků. Prakticky v každé společnosti a mnohdy několikrát do roka dochází k obměnám obalových prostředků, které se používají na vlastní balení i na příjem materiálu do výroby. Evidence a její ohlašování je tak nikdy nekončící proces, který je nutné sledovat, aktualizovat a následně ohlašovat.

Doporučení na závěr

Nebojte se podívat na Vaší společnost zvenčí. Zkuste si uvědomit, jaké toky obalů se u Vás vyskytují, vezměte si evidenci o obalech a projděte si vlastní provoz mezi skutečnými obaly. Všechny údaje navzájem porovnejte, měly by odpovídat skutečnosti. Nebudete tak zaskočeni při pravidelném hlášení ani při případné kontrole.

K nezávislému pohledu můžete využít našich služeb poradenství nebo se zúčastněte našeho nového typu semináře, zaměřeného přesně na tuto problematiku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB