Obě země jsou součástí systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). V následujících 10 letech se navíc země zavázaly, že budou opatření na ochranu klimatu aplikovat také na sektory mimo EU ETS, konkrétně na zemědělství, dopravu, zpracování odpadu a na sektor budov. Dohoda je důležitá také z hlediska plnění cílů Pařížské klimatické dohody.