Reklama

4. 9. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: (rak)

ERÚ zveřejnil návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích

Důvodem předložení je zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Energetický regulační úřad na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. m) energetického zákona stanovuje vyhláškou náležitosti a členění výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích a pravidla pro sestavování výkazů.

Uvedené zmocnění provádí § 11 odst. 1 písm. n) energetického zákona, které ukládá držitelům licence povinnost předkládat Úřadu podklady nezbytné pro zpracování čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích.

Předkládaná vyhláška stanoví náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů. Jedná se o zcela novou vyhlášku, jelikož tato oblast doposud nebyla legislativně řešena.

Úřad je na základě § 17 odst. 7 písm. m) energetického zákona povinen zveřejňovat roční a čtvrtletní zprávu o provozu soustav v energetických odvětvích.

Uvedené zprávy jsou základním zdrojem dat pro státní i nestátní instituce, odbornou a laickou veřejnost. Zprávy zároveň slouží jako podklad pro další práce a analýzy institucí jako je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český statistický úřad, Ministerstvo zahraničních věcí, Operátor trhu a podobně. ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372