1/2024

ERÚ snižuje administrativní zátěž při schvalování podmínek a metodik souvisejících s evropskými kodexy sítě

| autor: Tisková zpráva ERÚ0

ERÚ snižuje administrativní zátěž při schvalování podmínek a metodik souvisejících s evropskými ko

Dosavadní postup, jak ukazuje praxe, neúměrně zatěžuje úřad i předkladatele návrhů podle Nařízení CACM (Přidělování kapacit a řízení přetížení) a Nařízení FCA (Přidělování dlouhodobých kapacit). 

Přístup úřadu byl příliš formalistický a mohl způsobovat právní nejistotu předkladatelů návrhů. ERÚ přitom předpokládá, že v nadcházejících letech bude schvalovat víc než padesát takovýchto dokumentů.

Výkladové stanovisko ERÚ zavádí nová pravidla a postupy, které umožní zákonem aprobovaným způsobem vykonávat pravomoci úřadu jednodušeji a efektivněji, a to při náležitém zohlednění evropské legislativy a požadavků.

ERÚ tak dostojí svým povinnostem a zároveň vyhoví požadavkům na rychlost a účelnost řádného výkonu státní správy. Díky znění výkladového stanoviska bude na národní úrovni zajištěn transparentní a předvídatelný postup regulátora při schvalování podmínek a metodik dle příslušných nařízení.

Zjednodušení schvalovací praxe nikterak nekrátí práva účastníků trhu. Ti budou mít i nadále možnost vyjádřit se ke schvalovaným dokumentům v rámci veřejných konzultačních procesů. ERÚ tímto krokem odstraňuje pouze nadměrnou administrativní zátěž.

Úřad zároveň deklaruje, že opodstatněné připomínky dotčených subjektů uplatněné ve veřejném konzultačním procesu zohlední při jednání s ostatními regulačními orgány o koordinované dohodě.

Zmiňované výkladové stanovisko ERÚ použije i pro další nařízení přijatá formou rámcových pokynů podle čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009, která budou předpokládat koordinovaný postup národních regulačních orgánů při schvalování podmínek a metodik.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP