1/2023

ENVIRO 2023: Ovzduší, odpady a EIA/IPPC

| autor: Pavel Mohrmann0

DSC_3229-kopie
zdroj: envirokonference.cz

Již velmi tradiční a vyhledávaná mezinárodní konference Enviro 2023 se letos uskuteční v České republice, podobně jako před dvěma lety. Po loňském tématicky i společensky vydařené akci ve Vysokých Tatrách, opět přivítá účastníky Sepetná v Beskydech.

O letošní a částečně i o té minulé konferenci, o přínosech a tematických záměrech jsme si popovídali s Vladimírem Lollkem, jednatelem společnosti E-Expert, s.r.o.

Pokud se ohlédneme zpět v čase, čím byla loňská konference výjimečná?

Loňská konference ENVIRO 2022 se konala na Slovensku v okolí Štrbského plesa a měla třídenní formát. A protože se konala po roční covidové přestávce, účast byla velká. Prezenčně se zúčastnilo cca 150 osob a konferenci bylo možné sledovat online (téměř 200 účastníků). Přednášejících bylo 29.

ENVIRu tedy věnovalo svůj čas z obou zemí téměř 350 zájemců, což považujeme za velký úspěch.

Co přinese letošní ročník?

Letošní ENVIRO 2023 se vrací do České republiky na oblíbenou Sepetnou do Moravskoslezských Beskyd a bude mít dvoudenní charakter.

Vyslyšeli jsme přání řady účastníků na redukci témat a program rozdělili do tří hlavních bloků, tj. Ovzduší, Odpady a EIA/IPPC. A právě těmto oblastem bychom se chtěli věnovat detailněji a také poskytnout nejaktuálnější informace.

Nebudou chybět tradiční zastavení nad novinkami v legislativě z oblasti ochrany ovzduší a poté se budete moci seznámit s projekty týkající se ovzduší a klimatu financovaných z unijního programu LIFE ze tří zemí – Česka, Slovenska a Polska, což určitě přinese spoustu zajímavých postřehů z praxe.

Blok odpadů ovládne téma Efektivní využívání zdrojů surovin a energií a také se zaměříme na návrh nové vyhlášky s pracovním názvem „Paliva z odpadů“. Rádi bychom také umožnili širší diskusi zástupců státní správy a privátního sektoru nad celou problematikou využívání surovin, odpadů a energií, což v dnešní době velmi rezonuje.

Páteční den bude ve znamení posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a integrované prevence (IPPC). Ve spolupráci s MŽP probereme Jednotné environmentální stanovisko („JES“) jako nový právní nástroj v ochraně životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona.

Dále jsme připravili přednášku na téma hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody, které je součástí posuzování vlivů na životní prostředí a není všem zcela jasné, jak tuto část dokumentace EIA uchopit.

Z oblasti IPPC se zastavíme u Revize Směrnice o průmyslových emisích (IED) a také u aktuálních otázek integrované prevence na Slovensku.

Samozřejmě nelze zahrnout všechna témata v ochraně životního prostředí, ale věříme, že po těch 6 minulých ročnících již umíme vyhmátnout ty oblasti, které budou atraktivní, přinesou živou diskusi a nové pohledy na řešenou problematiku.

Můžeme letos čekat nějaké novinky?

Konferenci připravujeme ve spolupráci se slovenským partnerem, společností EKOS PLUS s.r.o.

ENVIRO 2023 se pořádá pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky a také Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky. Pro letošní ročník také žádáme o akreditaci Ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků státní správy.

A jelikož loňský ročník přinesl velký zájem o online přenos konference, rozhodli jsme nabídnout všem, kteří nemohou přicestovat do Beskyd, také online formu účasti na konferenci ENVIRO 2023.

Dále doufáme, že se nám podaří rozšířit okruh našich přednášejících o další sousedský stát a poprvé jsme pozvali také kolegy z Polska.

Těšíme se, že příjemné jarní počasí umožní realizaci malého překvapení, které souvisí s okolím Lysé hory. Dáme jen malou nápovědu – nezbytná je pevná obuv.

A samozřejmě budeme rádi, když všichni, kteří s námi stráví dva květnové dny, si odnesou spoustu nových informací, podnětů, rozšíří si oblast svého zájmu, navážou nové kontakty a nadšeně se vrátí zase na ENVIRO 2024!

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS