Reklama

ENERGIE

Na nadcházejícím summitu Evropské unie budou šéfové států a vlád projednávat plán Evropské komise na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.


Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie mezi roky 2010—2018 podle metodiky Eurostat — SHARES.


Společnost SAKO Brno, a. s., připravuje několik projektů s cílem navýšení energetické účinnosti výroby elektřiny a tepla. Přímým důsledkem jejich realizace bude i výrazná úspora emisí CO2.


Skládkování komunálního odpadu je rostoucí hrozbou pro životní prostředí i zdraví lidí v České republice. Řešením je nárůst třídění a recyklace a také přesměrování zbytkového odpadu ze skládek do energetického využití.


Celkem 17 evropských průmyslových asociací v čele s Německou inženýrskou federací (VDMA) vyzvalo v otevřeném dopise adresovaném novému místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi k vyšší podpoře technologií Power-to-X, tedy technologií využívajících elektřinu k produkci plynných paliv či tepla. Informoval o tom zahraniční server Clean Energy Wire.


Chytrá integrace energetiky a priority nové Evropské komise - poslední zasedání Rady Evropské unie (EU) pro energetiku za finského předsednictví se uskutečnilo v Bruselu.


Elektrárny se nacházejí v obci Taszár jihozápadně od Budapešti a očekává se, že ročně vygenerují 2,7 GWh elektřiny. Celkové roční příjmy všech tří elektráren by měly činit 266 000 eur.


Instalace dceřiných společností ČEZ ESCO – ENESA a někdejší EVČ – také uspořily téměř 300 tisíc tun CO2. ENESA začala poskytovat tyto služby v roce 2006, EVČ o sedm let později. Letos se obě společnosti sloučily pod hlavičkou ENESA do jedné.


Z prvních analýz vyplynulo, že do roku 2030 by mohlo vzniknout až 10 tepláren a 20 výtopen.


Evropská komise podepsala dva granty v rámci Nástroje pro propojení Evropy, které přispějí k vytvoření energetické unie.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372