Reklama

ENERGIE

V listopadu 1994 byl zahájen první energeticky úsporný projekt řešený metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC).  


Rada hl. m. Prahy schválila pověření Operátora ICT (OICT) přípravou Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030.


Přijetím Kjótského protokolu se jeho signatáři zavázali ke snižování emisí CO2 a k přijetí limitů jeho produkce. I společnost SAKO připravuje několik projektů, kterými chce přispět k úspoře těchto emisí.


V České republice od roku 2016 do roku 2020 dochází k postupné změně ve výstavbě směrem k energeticky účinnějším budovám. 


Praha se stala místem setkání a diskuzí o emisní situaci, cílech EK a jejich plnění, obchodování s emisními povolenkami a konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Informace se předávaly na 29. ročníku Emission Trading.


A také umožní využívat bezemisní teplo z jaderné elektrárny Temelín. Do ovzduší se pak ročně nevypustí až 80 tisíc tun oxidu uhličitého.


Čtyři obří palivové nádrže z dílny třebíčské společnosti MICo Group v listopadu dorazily do jaderné elektrárny Hinkley Point ve Velké Británii.


Pouliční lampa jako univerzální nástroj. Kromě světla poskytuje také internet a energii pro dobíjení elektromobilů. 


Polsko zaznamenalo rekordní nárůst v instalovaném výkonu solárních elektráren. V září překročil milník 1 GW a do konce roku by toto číslo mělo narůst na 1,2 až 1,3 GW.


V polovině roku 2021 skončí rekultivace bývalého odkaliště teplárenského popílku a území bude pokryto zelení. 


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372