Reklama

ENERGIE

Společnost SKODA AUTO Volkswagen India Private Limited ve svém závodě v Chakanu, Púně, uvedla do provozu jednu z největších střešních solárních elektráren v Indii.


Švédská společnost Northvolt oznámila plánované spuštění svého pilotního projektu zaměřeného na recyklaci lithium-iontových baterií.


Na základě nařízení 2019/2015, které bylo zveřejněno dne 5. prosince 2019 v Úředním věstníku EU, dochází ke změnám v oblasti štítkování světelných zdrojů a svítidel.


Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vedlo rozhovor s Pavlem Hrzinou, který se v UCEEB vědecky zabývá fotovoltaikou a problematikou elektrochemických zdrojů, která úzce souvisí s plánovaným rozvojem elektromobility. 


Přehled právních předpisů, které stanovují povinnost opatřovat výrobky spojené se spotřebou energie energetickými štítky a poskytovat normalizované informace o těchto výrobcích.


Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu podpory OP PIK Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.


Střednědobé scénáře zaměřující se na připravenost na dnes již probíhající změny v oblasti spotřeby energie upozorňují na hrozící úskalí. 


Ostrovní domy jsou vnímány jako futuristická budoucnost stavebnictví. Hodně se o nich v poslední době mluví a první již u nás vznikají.


První veřejná rychlodobíjecí stanice pro elektromobily v České republice, která je napájena výhradně z produkce bezemisního jaderného zdroje, funguje na parkovišti před Jadernou elektrárnou Dukovany. Většinu kapacity baterií e-auta dobije za 25 minut.


Bezpečné skladování použitého jaderného paliva, ale také například vodíku či zachyceného CO2. K pokroku ve výzkumu v těchto oblastech by nyní mohla přispět nová metoda studování materiálů na nano úrovni.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372