Reklama

ENERGIE

Příští týden bude na ostravské Černé louce opět patřit veletrhu Infotherma o vytápění, úsporách energií a smysluplném využívání obnovitelných zdrojů energie.


Moravskoslezský kraj uzavřel se společností Veolia Energie ČR dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu.


Společnost Sev.en EC investuje další miliardy do ekologizace Elektrárny Chvaletice. Nové evropské limity na prachové částice splní díky látkovým filtrům za cca 1,5 miliardy korun.


Vláda České republiky v pondělí schválila podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů. 


Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v úterý provoz společnosti CEMEX v Prachovicích a seznámil se také s fungováním dceřiné společnosti EcoWasteEnergy, která vyrábí alternativní paliva z tříděného odpadu.


Čínské město Shenzhen plánuje řešit svůj vážný problém s odpadem tím, že ho denně spálí 5 000 tun. Stane se tak největším zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO) na světě.


Evropská komise představila návrh Investičního plánu pro udržitelnou Evropu, který má pomoci financovat aktivity a cíle představené v rámci Zelené dohody pro Evropu.


V devíti areálech ČVUT v Praze startují stavební a energeticky úsporná opatření, která sníží spotřebu energie o 20 milionů korun ročně. Modernizace zajistí i kvalitnější prostředí pro studenty a sníží emise CO2 o 4 125 tun. 


Výzva finančně podpoří instalaci fotovoltaických systémů s výkonem až 2 MWp. Nově i pro podniky z oblasti cestovního ruchu.


Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu byl připraven na základě požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372