Reklama

ENERGIE

Ministerstvo životního prostředí vydalo ve spolupráci s Libereckým krajem a Českou geologickou službou nesouhlasné stanovisko České republiky k záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“.


Výrobci energie z biomasy se 12. a 13.11.2019 setkali v hotelu Atom v Třebíči, kde sdružení CZ Biom uspořádalo pravidelnou konferenci Biomasa, bioplyn a energetika 2019.


Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu byl připraven na základě požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu. Ministerstvo průmyslu a obchodu dokument zveřejňuje za účelem veřejné konzultace.


V Kongresovém centru v Praze se 14. listopadu 2019 konala odborná konference s následnou panelovou diskusí věnovaná projektům energetických úspor řešeným metodou EPC.


Poslanecká sněmovna schválila 8. listopadu novelu zákona o emisním obchodování.


MPO ČR: Další důležitý krok k zachování energetické soběstačnosti České republiky. Na druhém jednání ho učinili členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů.


Následující text se zaměřuje na výběr relevantních dotačních výzev pro podnikatele s důrazem na témata týkající se ekologie či životního prostředí obecně. Jsou zde však zároveň představeny dotace mířící na upgrade podniků či na spolupráci podniků s výzkumem.


Evropská komise vydala svou každoroční Zprávu o trhu s uhlíkem. V roce 2018 klesly podle zveřejněné zprávy emise CO2 v rámci EU ETS ze stacionárních zařízení o 4,1 % ve srovnání s rokem 2017.


Společnost E.ON provozuje v Česku v současné době 44 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Do konce roku 2022 jich chce mít tři stovky napříč celou republikou.


Také druhý ročník veletrhu e-SALON, který se koná ve dnech 14. až 17. listopadu 2019, se bude pyšnit národními premiérami elektromobilů od věhlasných světových automobilek. 


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372