Reklama

4. 8. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Energetické služby se zárukou - Energy Performance Contracting (EPC)

Vzorová smlouva včetně přílohy pro uzavírání smluvních vztahů s poskytovateli energetických služeb se zárukou (metoda EPC), etický kodex, proces přípravy výběrového řízení veřejné zakázky, metodika přípravy a realizace projektů realizovaných metodou EPC.

Vzorová smlouva včetně přílohy na poskytování energetických služeb se zárukou

Na základě usnesení vlády České republiky č. 109 ze dne 22. února 2012 bylo ministru průmyslu a obchodu uloženo připravit vzorovou smlouvu pro uzavírání smluvních vztahů mezi příspěvkovými organizacemi a poskytovateli energetických služeb se zárukou (Energy Performance Contracting — metoda EPC) a publikovat ji do 30. června 2012 na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Smlouva i další dokumenty prošly od té doby řadou změn vyplývajících z nové legislativy, zejména zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a novely zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.

Energetické služby se smluvně zaručenou úsporou (se zárukou) jsou zaměřeny na snižování provozních nákladů na energie v budovách, komplexech budov, provozních areálech a podobně, a to bez vlastních investic majitele objektu.

Metoda EPC je komplexní odborná služba dodávaná na klíč firmou energetických služeb, tedy ESCO (Energy Service Company). Ke snížení spotřeby energie a dosažení provozních úspor se využívají opatření investičního i neinvestičního charakteru, zejména však investice do nových technologií.

Potřebné finanční prostředky na obnovu technologie poskytne firma ESCO - komplexní smluvní dodavatel, zatímco zákazník je této firmě postupně splácí až z dosahovaných úspor na provozních nákladech. Výše úspor je vždy smluvně zaručena.

Zveřejněná vzorová smlouva a její přílohy jsou beze změn použitelné nejen pro příspěvkové organizace státu, ale pro všechny ostatní zájemce o metodu EPC, například vlastníky průmyslových či zdravotnických areálů apod.

S výhodou lze metodu EPC využít ke snížení provozních nákladů zejména na objektech či veřejném osvětlení v majetku obcí nebo krajů. Metodu EPC bohužel nemohou stále uplatnit organizační složky státu.

Další dokumenty podporující rozvoj energetických služeb se zárukou

Na podporu rozvoje energetických služeb byl v roce 2014 zpracován etický kodex energetických služeb se zárukou a manuál procesu přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC.

Přílohy ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372