1/2024

Ecomondo přijme výzvu biomethanu

| autor: TZ Ecomondo0

Ecomondo přijme výzvu biomethanu

Meziresortní vyhláška z minulého 2. března (tzv. druhá vyhláška, která vyčleňuje 4,7 milionů EUR pobídek, položila základy pro podporu využití obnovitelných zdrojů (biopaliv) v odvětví dopravy, je dalším krokem k energetickému přechodu od fosilních paliv, který už je neodvratný.

Otevírá se tedy nový prostor pro investice, které jak se odhaduje, díky potenciálu obnovitelného plynu vyrobitelnému do roku 2030, povedou k celkovému obratu kolem 85,8 miliard EUR a 21tis. nových pracovních míst (Zdroj Althesys).

Díky spolupráci se strategickými partnery jako (Consorzio Italiano Compostatori, neboli Sdružení italských provozovatelů kompostáren) a CIB (Consorzio Italiano Biometano, neboli Italské družení pro biomethan), budou během veletrhu Ecomondo prezentovány osvědčené postupy a hlavní technologické inovace, které jsou k dispozici v Itálii (třetí země na světě co se týče výroby biomethanu). 

Ve čtvrtek 8. listopadu během kulatého stolu bude vyhodnocena Národní technologická platforma pro biomethan, která se zrodila pod křídly CIC a CIB, a jejíž křest se uskutečnil právě během veletrhu Ecomondo v listopadu 2016.

Dále, ve čtvrtek 8. listopadu Technickovědecký výbor veletrhu Ecomondo, Ministerstvo pro hospodářský rozvoj a Národní cluster zelené chemie SPRING vyhodnotí aktuální stav „Integrovaných biorafinerií na územích – úspěšné případy a vyhlídky vývoje“: setkání o nejpokročilejších zkušenostech italského bioprůmyslu, se zvláštním důrazem na infrastruktury biohospodářství, které jsou považované za případové studie i na mezinárodně úrovni.

Mezi podrobnějšími diskusemi ohledně oběhového hospodářství v oblasti potravinářského průmyslu připomínáme setkání, které se bude konat v úterý 6. listopadupod taktovkou Technickovědeckého výboru veletrhu Ecomondo, asociace Federalimentare, Confagricoltura a Clusteru CLAN, s názvem „Oběhové hospodářství a Agrifood: nové obchodní modely, příležitosti pro operátory potravinářského řetězce, omezení a zhodnocení potravinových odpadů“.

Jedná se o příležitost, jak poznat blíže význam a scénáře aplikací balíčku UE o oběhové hospodářství v potravinářském řetězci a diskutovat o nejlepších technologiích pro zhodnocení biomas.

Dalším těžištěm 22. edice veletrhu Ecomondo budou i setkání o sanaci kontaminovaných lokalit a monitorování kvality ovzduší. Další otevřeným polem je vztah mezi oběhovým hospodářstvím a zdravím.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag