1/2021

ECOFIN: ČR podpořila společný přístup EU k řešení rychlého růstu cen energií

| zdroj: MF0

money-g443baf434_640.jpg
zdroj: pixabay

Na pravidelném zasedání Rady Ecofin v Lucemburku debatovali ministři financí o změnách regulace v oblasti pojišťovnictví a růstu cen energií. Česká republika podpořila návrh prohlášení Francie na společný evropský postup při řešení tohoto problému.

Ministři financí se na úvodní pracovní snídani nevyhnuli aktuálnímu vývoji inflace a vysoce aktuálnímu tématu růstu cen energií. V návaznosti na to předložil francouzský ministr financí Bruno Le Maire výzvu ke společnému postupu při řešení rychlého růstu cen energií. Česká republika spolu s dalšími zeměmi výzvu podpořila.

Společný dokument například vyzývá k postupnému snižování závislosti EU na dovozu energií a k většímu úsilí o dosažení energetické soběstačnosti EU prostřednictvím investic do diverzifikace lokálních zdrojů energie. Dokument rovněž vyzývá k větší regulaci trhu s emisními povolenkami za účelem snížení volatility cen energií a zajištění předvídatelnosti cenového vývoje povolenek.

„Francouzskou výzvu jsme po konzultaci s ministerstvy životního prostředí a průmyslu a obchodu podpořili, protože apeluje na hledání společného řešení v problematice, která je pro Českou republiku vysoce aktuální. Dobře přitom víme, že koordinace na úrovni EU je pro budoucí řešení překotného růstu cen energií a jejich negativního dopadu na nejzranitelnější domácnosti zcela klíčová,“ komentuje dnešní jednání a podporu výzvy ze strany České republiky náměstkyně pro mezinárodní vztahy a finanční trhy Lenka Dupáková.

Podpora francouzské výzvy na společné řešení růstu cen energií na úrovni ministrů financí navazuje na pondělní dopis premiéra České republiky, který v obdobném duchu apeloval na členy Evropské rady. V dopise varoval před negativními sociálními dopady zvyšování cen energií až pro 120 milionů evropských domácností potenciálně ohrožených energetickou chudobou.

Vedle tématu zvyšování cen energií diskutovali ministři financí EU v Lucemburku návrhy dvou směrnic – novelu směrnice Solventnost II a novou směrnici o ozdravných postupech a řešení krizí v pojišťovnictví. Navrhované zavedení jednodušších a přiměřenějších pravidel pro některé menší pojišťovny má za cíl podpořit dlouhodobé investice, zvýšit kvalitu a koordinaci dohledu nad pojišťovnami v EU a zajistit vyšší ochranu pojistníků. V neposlední řadě navržená právní úprava reaguje na snahu o podporu hospodářského oživení.

Ministři financí na jednání Rady Ecofin také schválili národní plán obnovy Malty ve výši 300 milionů EUR. Národní plány obnovy tak předložilo už 25 z celkem 27 unijních států. Česká republika mezitím na konci září obdržela z Bruselu v rámci předfinancování první platbu ve výši 915 mil. eur (zhruba 23,2 mld. Kč) z celkové částky 180 mld. Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo