1/2024

ECOBAT se stal členem České asociace oběhového hospodářství

| autor: ECOBAT0

ECOBAT se stal členem České asociace oběhového hospodářství

ECOBAT se tak připojila k hlavnímu poslání asociace, kterým je podpora snižování množství nevyužitelných odpadů, rychlá modernizace odpadového hospodářství naší republiky, šetření primárních zdrojů surovin a tím i zmírnění negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Společnost ECOBAT zajišťuje v České republice již 17 let sběr a recyklaci přenosných baterií. Její jednatel, RNDr. Petr Kratochvíl, ke vstupu do asociace říká: „Nechceme, aby zásady cirkulární ekonomiky zůstaly jen na papíře.

Česká asociace oběhového hospodářství sdružuje, dle mého názoru, progresivní firmy a instituce, které mají opravdový zájem na využívání odpadů a rychlé modernizaci odpadového hospodářství v naší zemi.

Potěšitelné je, že od července 2018 hájí zájmy České asociace oběhového hospodářství z pozice výkonného ředitele RNDr. Miloš Kužvart, který ještě jako ministr životního prostředí podpisem tzv. Dobrovolné dohody v roce 2001 odstartoval budování systému zpětného odběru přenosných baterií.“

Petr Kratochvíl považuje Českou republiku v oblasti zpětných odběrů a rozšířené odpovědnosti výrobců za úspěšnou a stabilní zemi. Nicméně i ve svém oboru vnímá překážky, včetně legislativních, které brzdí efektivnější recyklaci odpadů a šetření primárních zdrojů. V České asociaci oběhového hospodářství působí ECOBAT prostřednictvím Českého sdružení výrobců přenosných baterií.

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2017 zpětně odebrala 1 681 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 20 000 míst zpětného odběru.

Česká asociace oběhového hospodářství, z. s., (ČAObH) sdružuje české komerční i nekomerční subjekty, které spojuje především zájem o šetření primárních zdrojů a snižování negativních dopadů na životní prostředí či lidské zdraví. Řešení spatřuje obecně v prosazování principů oběhového hospodářství a konkrétně ve snižování množství nevyužitelných odpadů, které dnes masivně končí na skládkách. ČAObH chce na příkladech dobré praxe ukazovat, že odpad je zdrojem pro udržitelný rozvoj, nikoliv pro zisky skládkovacích společností.

ČAObH byla založena společnostmi SUEZ a Veolia, které jsou celosvětovými lídry v oblasti oběhového hospodářství, a Centrem environmentálních prohlášení, sdružující odborníky z vysokých škol, certifikačních organizací či výrobců. Aktuálně reprezentuje významné zástupce v oboru sběru a využití odpadů s celkovým obratem více než 11 miliard korun. Členové Asociace obsluhují 2,5 milionu obyvatel České republiky, v oblasti sběru a recyklace obalových odpadů 98 % obcí v České republice. Více o členech asociace a další informace jsou k dispozici na www.caobh.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP