Reklama

16. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

ECHA zveřejnila překlad Pokynů pro registraci do 22 jazyků

Pokyny mají pomoci zainteresovaným subjektům při registraci chemických látek.

Aktualizované „Pokyny pro registraci“ (verze 3) byly zveřejněny ECHA již v listopadu 2016. Dokument popisuje, kdy a jakým způsobem podle nařízení REACH registrovat chemickou látku. Cílem je pomoci všem zainteresovaným subjektům s plněním svých povinností vyplývajících z nařízení REACH.

Revize dokumentu se týká obsahu i struktury. Dokument je rozvržen do 10 kapitol a obsahuje dva dodatky:

 • Dodatek 1. Slovníček pojmů/Seznam zkratek
 • Dodatek 2. Úkoly a povinnosti hlavních subjektů podle nařízení REACH

Z hlavních změn lze uvést:

 • objasnění týkající se působnosti registrace v oddíle 2.2.1
 • aktualizaci textu o látkách, které se považují za registrované
 • aktualizaci informací o postupech sdílení údajů (kapitola 3) a o postupu dotazování (oddíl 3.4)
 • aktualizaci textu o společném předložení údajů (oddíl 4.3)
 • objasnění možností odstoupení od společného předložení (oddíl 4.3.2)
 • vysvětlení zásady „jedna látka – jedna registrace“ a koncepce profilu identity látky (oddíl 5.2.1)
 • začlenění zvláštních úvah pro dokumentace pro množství 1–10 tun (oddíl 5.2.4)
 • aktualizaci informací o nástroji CHESAR (oddíle 5.3.2)
 • doplnění nového oddílu 6.1.3,
 • vypuštění některých kapitol, zastaralých textů a provázání textu na další metodické pokyny a příručky.

Další informace: Pokyny pro registraci [CS][PDF]

Zdroj: ECHA

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372