1/2024

ECHA zveřejnila pokyny pro nanomateriály

| autor: MPO0

ECHA zveřejnila pokyny pro nanomateriály

Všechny dokumenty byly připraveny Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) s cílem poskytnout co nejlepší možnou podporu registrantům registrujícím chemické látky, včetně jejich nanoforem.

Soubor 5 dokumentů, týkajících se nanomateriálů zahrnuje 2 nové dokumenty a doporučení a aktualizace 3 příloh k některým kapitolám základních částí Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti

Mezi nové dokumenty patří:

  • Specifická nano příloha ke kapitole R6 Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti (QSARs a seskupování chemických látek): v příloze se doporučuje registrantům, jak doložit používání údajů o nebezpečnosti mezi nanoformami (a ne - nanoformami) a ve skupinách nanoforem stejné chemické látky;
  • Praktický průvodce: Jak připravit registrační dokumentaci, která pokrývá nanoformy – osvědčené postupy: Tento dokument poskytuje doporučení pro rozlišení mezi různými nanoformami chemické látky a jak systematicky o nanoformách informovat v registrační dokumentaci. Původně se zamýšlelo, že tento dokument bude vydán jako Pokyny, ale v důsledku rozhodnutí ECHA odvolacího výboru k případu A-011-2014 byl dokument publikován jako dokument doporučující osvědčené postupy.

Kromě těchto dvou dokumentů ještě ECHA publikovala aktualizované, již existující pokyny pro nanomateriály, které jsou přílohami Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti (pokyny pro sledované vlastnosti), kapitolám R.7a, R.7b a R.7c.

Tyto poslední tři jmenované dokumenty poskytují specifická doporučení pro nanomateriály, aby se napomohlo registrantům splnit informační požadavky stanovené nařízením REACH v přílohách VI – XI.

Aktualizace pokrývají sledované vlastnosti týkající se lidského zdraví a životního prostředí a zahrnují vývoj nových vědeckých poznatků při hodnocení nebezpečí/rizik nanomateriálů. Berou také do úvahy zkušenosti ECHA z kontroly shody (správnosti registrační dokumentace) a hodnocení látek.

Další informace

Zdroj: ECHA webové stránky

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP